Project

Wearables en stress: van sensoren naar zorg

Wat is er aan de hand?” is de eerste vraag die een zorgprofessional een patiënt zal stellen. Maar wat nou als een patiënt die vraag niet kan beantwoorden? Wearables kunnen hierbij helpen. Tegenwoordig zijn deze eenvoudig beschikbaar. Ze doen metingen aan het lichaam en geven de drager direct biofeedback, bijvoorbeeld ten behoeve van stressmanagement. Dat kan als ‘early warning system’ door stressoren te identificeren, inzage te geven in individuele belastbaarheid, of evaluatiemiddel en/of ondersteuning van interventies. Wearables kunnen van grote toegevoegde waarde zijn. Sinds 2018 wordt hier onderzoek naar verricht door diverse Fontys lectoraten.

Stress, gezondheid en wearables

Stress-gerelateerde klachten hebben een grote impact op de gezondheid van mensen. Met name langdurige of intense stress kan tot lichamelijke en psychische gezondheidsklachten leiden. Het beïnvloedt de kwaliteit van leven en draagt bij aan hoge maatschappelijke kosten (zoals zorgkosten en kosten door arbeidsverzuim). Goed stressmanagement draagt bij aan het terugdringen van deze klachten. Het meten van het stressniveau helpt hierbij. De nieuwste draagbare sensoren maken het mogelijk om stressniveaus betrouwbaar te meten. Hierdoor kan iemand inzage krijgen in zijn eigen stressniveau, of het stressniveau van iemand die dat zelf niet goed kan communiceren (bijvoorbeeld bij dementie).

Eerder onderzoek, o.a. door studenten van Fontys Hogescholen, heeft aangetoond dat een wearable de potentie heeft om stressmanagement in de zorg te ondersteunen. Stakeholders (mensen met stress gerelateerde klachten en/of hun (in)formele verzorgers) staan open voor het gebruik van wearables, mits er aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan. Technisch is het mogelijk belangrijke data te ontsluiten, real time te verwerken m.b.t. slimme algoritmes, en terug te geven aan de eindgebruiker. 

Dit project is onder andere gesteund vanuit SIA-postdoc (2019-2020), TeC for society thema Health (2019), en HTSM (2020-2021).

Onderzoeksperiode:

2019 - 2021


Methodiek & Bevindingen

Samen met Fontys lectoraten, zorginstellingen en bedrijven onderzoeken we welke wearables geschikt zijn voor verschillende zorgcontexten, hoe we het beste welke data kunnen ontsluiten en real-time terug kunnen geven aan de eindgebruiker in een zorgcontext, en hoe een gebruiksklare applicatie ingericht kan worden voor de klinische praktijk. Hierin zijn niet alleen technische aspecten belangrijk, maar ook juridische aspecten en technologie acceptatie (sociale innovatie) spelen een belangrijke rol. Daarom zijn al deze expertises betrokken bij dit onderzoek. De afgelopen jaren is er met ruim 80 studenten onderzoek uitgevoerd van o.a. Fontys Hogeschool ICT (FHICT), Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) en de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Er is onder andere in kaart gebracht met welke wearables er onder welke omstandigheden valide stress-gerelateerde metingen verricht kunnen worden. Deelnemende zorgprofessionals gaven hierbij structureel aan dat deze reeds bestaande applicaties niet als ondersteunend ervaren worden, omdat zij deze niet kunnen integreren in hun dagelijkse werkroutine: huidige oplossingen passen niet in het zorgproces, voldoen niet aan de wensen van de gebruiker, en/of voldoen niet aan de wet- en regelgeving.

Samen met de eindgebruikers, softwareontwikkelaars en juridische experts wordt er onderzoek gedaan naar prototypes van applicaties die het stressniveau kunnen meten, als bruikbaar worden ervaren door de eindgebruikers, en voldoen aan alle wet- en regelgeving. Door de samenstelling van het consortium ontstaan nieuwe en nauwere connecties tussen bedrijven, zorginstellingen en onderzoeksinstellingen. Op deze manier stimuleren we zorginnovaties en vergroten we de kans dat prototypes hun weg naar de markt vinden.


Onderzoeksteam

  • Dr. Manon Peeters, Fontys Paramedische Hogeschool (Projectleiding)
  • Dr. Eveline Wouters, Fontys Paramedische Hogeschool (lector Health Innovagtions and Technology) en Tranzo (bijzonder hoogleraar academische werkplaats Technological and Social Innovations for Mental Health).
  • Dr. Gerard Schouten, Fontys Hogeschool ICT (Lector AI & Big data).