Project

Emotieherkenning bij verstandelijk gehandicapten

In zorgcentra, zoals Severinus in Veldhoven, wonen mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Een probleem bij deze doelgroep is de uiting van emoties die geregeld niet is zoals we gewend zijn. 

Wat houdt het project in?

Deze mensen kunnen dus aangeslagen of gestrest zijn zonder dat de verzorgers of zelfs familie dat herkennen. Emoties die niet vroegtijdig herkend worden kunnen uiteindelijk leiden tot woede-uitbarstingen en onhandelbaar gedrag.

Projectdoelstelling

Het is de ambitie van Mentech om met behulp van technologie hier een brug te slaan. Kunnen we de relevante emoties meten en gedrag met behulp van technologie hier mee voorspelbaar maken?

De SIG Detection & Measurement legt de link tussen meetprincipes en data analyse. De structurele samenwerking met Mentech die al sinds 2016 bestaat is daarom een goede leeromgeving. Telkens worden bestaande sensoren onderzocht om op basis daarvan een steeds betere schatting van de emoties bij de doelgroep te kunnen maken.

Onder de projectnaam “ROSA – mentale onbalansdetectie” is onderzoek gedaan naar een set van sensoren op het lichaam: sensoren die zweet, hartslag en beweging meten. De zoektocht was de bepaling van een unieke set parameters die stress beschrijven. De gebruikte technologie is nog niet draagbaar door de doelgroep, maar verbanden zijn zeker aangetoond.   

In een later project is gekeken of emoties op basis van het classificeren van geluid gedaan kan worden. Hierbij is het vakgebied van de “Machine Learning” nodig. Het blijkt wel degelijk mogelijk te zijn om uit stemgeluid onderscheid te kunnen maken tussen emoties.

Het doorlopend onderzoek richt zich erop om meerdere sensoren en meetmethodes toe te voegen om op basis van gedrag en fysiologische signalen een grotere voorspellende waarde te krijgen.