Project

Plasma makes blue hydrogen

De chemische industrie staat voor de enorme uitdaging om haar CO2-uitstoot vóór 2030 met 40-50% en vóór 2050 zelfs met meer dan 90% te verminderen. Duurzame grondstoffen zijn hiervoor essentieel, maar economisch haalbare oplossingen zijn er nog niet. 

Onderdeel van:

Wat houdt het project in

Plasmachemie biedt unieke mogelijkheden om CO2 te hergebruiken voor de productie van emissievrij CH4.
Het doel van dit TEC-onderzoeksproject is een samenwerking tussen Fontys en Differ op gang te brengen met het oog op de ontwikkeling van plasmareactortechnologie. We willen met deze technologie een concrete 'proof of principle' leveren voor duurzame waardecreatie. We kiezen voor methaanplasmolyse voor de productie van waterstof en ethyleen of koolstofemissievrije waterstof (blue hydrogen).

Periode

Februari 2020 tot december 2021

Projectteam

Fontys: Peter Thune, Willem-Jan Harskamp, Urs Wyder, Lotte Spanjers
DIFFER: Richard van de Sanden
Student(en): Sam Labeur


Partners

Nonequilibrium Fuel Conversion (TU/e)
Plasma Solar Fuels Devices (Differ)


Contact

Foto van persoon

Dr. P. (Peter) Thüne

Lector Solar Fuels