Project

Future-Proof Retaillab

Het Future-Proof Retail Lab in Eindhoven is een programma van challenges, co-creatie sessies en een meet-up om het denken en handelen van retailers op een constructieve en laagdrempelige manier aan te zetten tot verandering.  

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Overkoepelend thema is ‘Co-Create’ waarin we proberen om concrete problemen vanuit onverwachte invalshoeken aan te pakken en eerste oplossingen uit te werken. Hierbij zetten we studenten in en bouwen we voort op het georganiseerde Re-Imagine Retail Event tijdens de Dutch Design Week 2018.


Partners

Direct betrokken bij dit project zijn het lectoraat De Ondernemende Regio van Fontys Hogeschool Economie en Communicatie en het acquisitieteam van de gemeente Eindhoven. De laatstgenoemde draagt een relevant netwerk in de retail aan en ondersteunt bij de organisatie van het meet-up event tijdens de Dutch Design Week 2019. Binnen Fontys Hogeschool Economie en Communicatie is een samenwerkingsverband tussen de opleidingen Vastgoed, de opleiding Communicatie en de opleiding Retail Management. Verder heeft de Technische Universiteit Eindhoven aangeven ondersteuning te kunnen bieden. Het lectoraat De Ondernemende Regio en Fontys Hogeschool Economie en Communicatie neemt de coördinatie van de labactiviteiten voor haar rekening.

Logo TU eindhoven


Contact

Foto van persoon

Dr. C.J. (Cees-Jan) Pen

Lector De ondernemende regio