Project

Visieontwikkeling WoensXL

Het functioneren van stadsdeelcentrum WoensXL staat al lange tijd onder druk door de toename van de leegstand en afnemende bezoekersaantallen. Maak het compacter, transformeer winkels naar woningen en maak zo snel mogelijk een actieplan om jongeren aan te trekken. Dat adviseert het lectoraat De Ondernemende regio in haar visie op winkelcentrum WoensXL.

Onderdeel van:

Transformatie WoenselXL nodig om winkelcentrum te redden

Begin oktober werd in de Eindhovense gemeenteraad Fontys’ visie gepresenteerd op Woensel. WoensXL staat volgens de Fontys onderzoekers aan de vooravond van de noodzakelijke transformatie. In tegenstelling tot het verleden is de opgave nu niet om het winkelgebied te vergroten en te moderniseren, maar om het gebied te transformeren naar andere functies. Dat doet in eerste instantie pijn omdat de verwachte opbrengsten lager zullen worden, maar is nodig om het stadsdeelcentrum te behouden voor de toekomst.

Oudere bezoekers nemen af, jongeren komen niet

Onder leiding van docent-onderzoeker Peter ter Hark onderzochten studenten Vastgoed & Makelaardij de situatie in Woensel. Zo blijkt dat er tussen 2008 en 2018 een forse afname van de bezoekersaantallen is geweest. Deels komt dat door de maatschappelijke ontwikkelingen waarin meer online kopen de trend is geworden. Ter Hark: “Wil je bezoekersaantallen voor de toekomst behouden, dan zal je op korte termijn met een actieplan moeten komen om de jongere generaties naar WoensXL te trekken, zonder daarbij de oudere generaties af te stoten. Dat kan bijvoorbeeld door het versterken van punten die fysiek winkelen aantrekkelijk maken. Het bereiken van jongeren is essentieel voor het toekomstplan, anders kan het winkelcentrum nooit ‘futureproof’ worden”.

Minder maar beter aanbod

De situatie waarin WoensXL zich bevindt, is zeker niet uniek. Op veel plekken in de Nederlandse steden kampt men met problematiek rond leegstand en afnemende bezoekersaantallen. Stadsdeelcentra moeten zich gaan herpositioneren en eigenlijk moeten ze zichzelf opnieuw uitvinden. “Bezoekers zijn kritisch geworden over betaald parkeren en de sfeer in het centrum. Opvallend is echter de matige score van bezoekers die komen voor de dagelijkse boodschappen en de overige functies, zoals horeca,” signaleert Ter Hark. “Om futureproof te worden zal WoensXL daarom minder, maar wel beter aanbod moeten gaan krijgen. Consumenten verwachten een aanbod dat gericht is op de dagelijkse boodschappen in combinatie met een select aanbod niet-dagelijkse winkels en verblijfsfuncties zoals horeca en evenementen.”

Een wirwar aan eigenaren

Met 77 verschillende eigenaren verdeeld over 173 panden komt al snel de gedachten bovendrijven dat een eventuele transformatie of herschikking van het gebied wel eens zeer lastig of zelfs onmogelijk kan gaan worden. Mocht er op korte of lange termijn het idee bestaan om het winkelgebied te herontwikkelen, dan is het absoluut noodzakelijk om eerst met de eigenaren in gesprek te gaan, aldus de onderzoekers.

En nu verder

Naar aanleiding van de rapporten van Fontys en adviesbureau BRO gaat de gemeente Eindhoven nu zelf aan de slag met verder vormgeven van een ontwikkelingsvisie. In het najaar starten Fontys-studenten met een project om winkelgebieden aantrekkelijker te maken voor jongere generaties, bijvoorbeeld met artificial intelligence.


Contact

Foto van persoon

drs. MRICS. H.P. (Peter) ter Hark

Docentonderzoeker