Project

Big data en Kindermishandeling

Elk jaar worden er in Nederland tussen de 90.000 en 125.000 kinderen onder de achttien blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. De gevolgen van kindermishandeling kunnen groot zijn, variërend van (zwaar) lichamelijk letsel tot al dan niet verregaande vormen van psychologisch, psychiatrische en gedragsproblemen.

Wat houdt het project in?

Om kindermishandeling tegen te gaan zijn tal van initiatieven gestart, van campagnes tot thema-uitzendingen, en signalerings- en weerbaarheidstrainingen. Desondanks blijven de cijfers ten opzichte van eerdere studies in 2005 en 2010 redelijk constant hetgeen de vraag oproept of er wellicht geen oplossingsrichtingen vindbaar zijn door gebruik te maken van andere invalshoeken. De mogelijkheden van moderne (ICT-) technologieën ter preventie en/of vermindering van kindermishandeling zijn nog nauwelijks onderzocht. Op basis van een literatuurreview lijkt deze invalshoek waardevolle mogelijkheden te kunnen bieden.

Periode

Looptijd: september 2020 – juli 2022


Partners


Contact

Foto van persoon

drs. E. (Eef) Dooren

Docentonderzoeker

Foto van persoon

R.J. (Rob) Mies

Docentonderzoeker