Project

CPI Amarant

Sinds 2014 vormen Amarant en Fontys Hogeschool Pedagogiek een Centrum voor Pedagogische Innovatie, waarin de vraag centraal staat: Op welke wijze kunnen professionals van de verschillende afdelingen binnen Amarantgroep partnerschap met ouders met diverse achtergronden verbeteren? 

Wat houdt het project in?

In 2019 lag er nog meer dan in de eerdere jaren een sterke nadruk op het samen onderzoekend veranderen binnen de beroepspraktijk. Dan gaat het bijvoorbeeld over de verbetering van de samenwerking met ouders met een migratieachtergrond door middel van gezamenlijke gesprekken en cultuursensitief werken.   


Partners


Contact

Foto van persoon

A.M. (Annemiek) Hoppenbrouwers

Docentonderzoeker