Project

CPI Lunetzorg

CPI Lunetzorg betreft een samenwerking tussen het KinderExpertiseCentrum Brabant en Fontys Hogeschool Pedagogiek. Studenten en docenten van FHP werken samen met professionals aan het innoveren van de zorg voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en hun ouders. 

Wat houdt het project in?

Tijdens de eerste 4 studiejaren (2014-2018) hebben studenten steeds een specifieke fase binnen een ontwerp- en actiegericht praktijkgericht onderzoek uitgevoerd ten aanzien van de ondersteuning van en vormgeving van partnerschap tussen professionals en ouders, met speciale aandacht voor culturele diversiteit. In 2019 zijn studenten aan de slag gegaan met de ervaringen die professionals hebben met een nieuwe, Lunet-brede, benadering van kinderen en hun ouders: de ZIEN benadering.


Partners


Contact

Foto van persoon

L. M. (Laura) Mulder

Docentonderzoeker