Project

De preventie van radicalisering en polarisatie in risicojongeren

In opdracht van platform JEP (Jeugd Preventie Extremisme en Polarisatie), een interdepartementaal platform dat wordt ondersteund door vier ministeries, voeren wij een onderzoek uit naar radicalisering en polarisatie en hoe jongeren hiervoor beschermd kunnen worden.  

In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in hoe pedagogische allianties kunnen worden gevormd door families, scholen en jongerenwerkers om te voorzien in de identiteitsbehoeften van jongeren, zodat de ontwikkeling van sterke idealen kan bijdragen aan de vorming van kritisch burgerschap in plaats van een antagonistische identiteit. Gebaseerd op een internationale literatuurreview en samenwerking met lokale projectleden (welke onderzoek doen naar de samenwerkingsverbanden tussen scholen en jongerenwerkers in Tilburg en Utrecht), beogen wij (a) de beleidsontwikkelingen in dit veld in kaart te brengen, (b) een inventarisatie te maken van de prioriteiten die voortvloeien uit deze ontwikkelingen en, het belangrijkst van allen, (c) nieuwe richtingen te formuleren waarlangs partnerschappen kunnen ontstaan zodat er sterke pedagogische allianties worden gevormd op lokaal niveau. We werken nauw samen met het jongerenwerk van Contour de Twern en R-Newt, welke tevens penvoerder is in dit project.


Partners

Jongerenwerk van Contour de Twern en R-Newt, welke tevens penvoerder is in dit project.

Mutsaers, P., Demir, S. and Meijeren, M. (2019). Preventing Radicalization and Polarization: A Literature Review of Policies, Priorities, Programs, and Partnerships for Youth at Risk. Working Paper.

"Onderzoek: zorg voor sterke pedagogische frontlinie om jongeren heen" (JEPzine 03, maandag 10 februari 2020)


Contact

Foto van persoon

L.J.P. (Leonie) Steenis

Programmamanager onderzoek