Project

Impliciete en expliciete opvattingen over vaderschap en moederschap van aankomend professionals

Welke impliciete en expliciete opvattingen hebben aankomend professionals over vaderschap en moederschap?

Wat houdt het project in?

Bij onze eigen studenten Pedagogiek onderzoeken we hoe hun opvattingen rondom gegenderd ouderschap samenhangen met opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Het doel is dat studenten zich bewust worden van hun impliciete normativiteit en dat zij hun handelen hierop kritisch kunnen monitoren.

Periode

Looptijd: start september 2021 – maart 2022


Contact

Foto van persoon

Dr. I. (Iris) Andriessen

Lector Diversiteit en (Ortho-)pedagogisch Handelen

Foto van persoon

I. (Inge) Saris-van Bijnen

Docentonderzoeker