Project

Intensief Islamitisch Ouderschap

Ouderschap is een veel besproken en sterk gemoraliseerd thema geworden in westerse samenlevingen. Niet alleen worden ouders beschouwd als de belangrijkste opvoeders voor kinderen, hun gedrag wordt vaak als verklaring gezocht voor allerhande sociale verschijnselen (schoolprestaties, criminaliteit etc.).  

Wat houdt het project in?

Er zijn uiteraard veel verschillende opvattingen over wat goed opvoeden inhoudt. Niet iedere opvatting heeft maatschappelijk gezien echter evenveel ‘geldigheid’. Een zogeheten ‘intensief’ ouderschapsideaal is dominant. Het stelt ‘goed’ ouderschap voor als: kindgericht, arbeidsintensief, expert-geleid en even geluk brengende als uitdagende taak. Als ouder moet je van vele markten thuis zijn om dit ideaal te verwezenlijken: je bent niet alleen opvoeder maar ook leerkracht, psycholoog, loopbaancoach, diëtist en ga zo maar door.


Uit tal van wetenschappelijke studies is naar voren gekomen dat ouders langs de ‘meetlat’ worden gelegd van dit ideaal door politici, media, pedagogen, leerkrachten en andere ouders (!). Niet geheel verrassend wordt “intensief ouderschap”  dan ook in verband gebracht met onzekerheid en angst onder ouders. Bovendien draagt dit ideaalbeeld bij aan sociale ongelijkheid: immers is het voor lang niet alle ouders weggelegd om bovengenoemde rollen te kunnen vervullen.


Projectdoelstelling

Studies naar intensief ouderschap dragen bij aan hoe we hedendaags ouderschap begrijpen, maar legt te veel nadruk op families uit de witte middenklasse. Door middel van online en offline etnografie schets ik binnen dit project een beeld van een opkomende middenklasse van moslimouders en hun ervaringen en “onderhandelingen” met dit ideaal. We kijken daarbij nadrukkelijk naar de wisselwerking tussen klasse, etniciteit en religie.

Periode

Looptijd is van september 2019 tot en met september 2024


Contact

Foto van persoon

A. (Alex) Schenkels

Promovendus en docent