Project

Jeugdcriminaliteit in de 'Nederlandse' Caraïben

Gevoed door een mondialisering van nieuwe vormen van criminaliteitsbestrijding zijn overheden in de wereld in toenemende mate bereid om jeugdcriminaliteit aan te pakken met voorspellende en preventieve maatregelen.

Wat houdt het project in?

De gedachte hierachter is dat preventieve strategieën gericht op toekomstige risico’s beter werken dan criminaliteitsbestrijding achteraf, zeker wanneer het jongeren in de samenleving aangaat.

Het is hierbij belangrijk om te kijken naar welke protectieve- en risicofactoren kunnen bijdragen aan het voorkomen of prevaleren van delinquent gedrag. Dit mondialiseringsproces is echter geen neutrale aangelegenheid, aangezien veel van de instrumenten en methodieken ontwikkeld worden in het Westen en dus gekleurd zijn door culturele assumpties aangaande wat normaal, afwijkend en delinquent is. Het project Preventie van jeugdcriminaliteit in Curaçao: Een cultuursensitieve benadering is een vervolg op het Family Matters project dat van 2019 tot 2021 liep.

We werken hierin samen met het Ministerie van Justitie en de Justitiële Jeugdinrichting te Curaçao (JJIC) om op etnografische wijze te onderzoeken wat de risico en beschermende familiefactoren zijn die jeugdcriminaliteit in een Caribische context voorspellen. Op basis van de resultaten van het empirisch onderzoek wordt middels Intervention Mapping een cultuursensitieve preventieve interventie ontworpen voor jeugdigen in Curaçao met een risico op delinquentie.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Meijeren, M. & Mutsaers, P. (2019) Research Application for NWA Ideeëngenerator: Family Matters in the Prediction of Juvenile Delinquency: Sustainable Solutions for the Kingdom of the Netherlands (granted by NWO)

Contact

Foto van persoon

F.P.M. (Frank) van de Schans MSc

Promovendus en docent