Project

Jong en oud verbinden op Landpark Assisië

Op het landpark Assisië van zorgorganisatie Prisma komen steeds meer jonge bewoners. Deze groep neemt geleidelijk aan de plaats in van de oorspronkelijk overwegend oudere bewoners die veelal van kind af aan op het terrein wonen.

Wat houdt het project in?

Deze nieuwe groepen bewoners kijken anders naar de zorg, laten andere mogelijkheden en beperkingen van het Landpark zelf oplichten en brengen op een andere manier verbindingen met andere delen van de samenleving tot stand. In samenwerking met Prisma onderzoeken we wat dit voor consequenties heeft voor de alledaagse zorg aan deze jongeren die we in het zorgsysteem van nu benoemen als jongeren met een ‘complexe problematiek’.  Wat kunnen we leren als zorgorganisatie, professionals en jongeren samen verkennen wat de context van het landpark al dan niet betekent in het vormgeven van hun alledaagse (samen) leven.


Partners


Contact

Foto van persoon

Dr. I. (Iris) Andriessen

Lector Diversiteit en (Ortho-)pedagogisch Handelen