Project

Migrantengezinnen in een Polariserende Tijd

Dit student-lectoraatsproject was in hoofdzaak gericht op de vraag wat moslimouders nodig hebben van professionals om hun kinderen een weg te helpen vinden in een gepolariseerde wereld waarin groepen tegenover elkaar worden gezet.

Het veldwerk is voornamelijk uitgevoerd door negen studenten van de minor forensische orthopedagogiek. Met diepte-interviews en focusgroep-gesprekken hebben we 40 moslimjongeren en ouders bereikt en ze gevraagd te reflecteren op verschillende zaken gerelateerd aan het centrale thema. Daaronder vielen onder andere de migrantenvijandigheid in de media, politiek en het dagelijks leven, transnationaal ouderschap, collectief vs. individualistisch opvoeden en (beschuldigingen van) radicalisering (aan het adres) van jongeren. Het project is uitgevoerd in opdracht van Stichting Omnia Jeugdzorg, een multiculturele organisatie in Eindhoven waarmee momenteel gesprekken worden gevoerd over toekomstige samenwerking.


Hoppenbrouwers, A., Perdijk, K., van de Schans, F. en Mutsaers, P. (2019). Grenzen aan de Opvoeding: Turkse en Marokkaanse Gezinnen in een Polariserend Nederland. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek.

Educatie

Bacič, E., Boerma, D., Collaris, Q., Evers, S., Hagen, N., van Hal, M., Kikken, R., Tabor, M., and Zemmouri, M. (2019). Onderzoeksrapport Polarisatie. Eindhoven: Fontys Hogeschool Pedagogiek

Lezingen

Kooijmans, M. en Mutsaers, P. (2019). Wat leeft er in het forensisch orthopedagogisch werkveld? Afsluiting Minor Forensische Orthopedagogiek. Eindhoven: Fontys Hogeschool Pedagogiek 


Contact

Foto van persoon

F.P.M. (Frank) van de Schans MSc

Promovendus en docent