Sprint naar content

Over Duurzaamheid en circulariteit

Bij Duurzaamheid en circulariteit ligt de focus op de integratie van domeinen in de transformatie van lineair naar circulair in een regionale (governance) context. Het doel van dit kennisthema is het bereiken van een duurzame inclusieve economie en samenleving via de weg van circulaire transitie. Het gaat over een complexe systeemtransitie met diverse systeem barrières en (on)mogelijkheden op het niveau van het individu, organisatie en netwerk. Hoe kunnen kansen en kiemen versterkt en versneld worden? Hoe kunnen barrières worden weggenomen; hoe zorgen we dat innovaties worden omarmd en bestaande gewoontes en ideeën worden losgelaten?