Project

Emerging markets

Aandelenrendementen in opkomende markten zijn doorgaans volatieler dan in ontwikkelde markten, wat een hoger risico met zich meebrengt.

Wat houdt het project in?

Wanneer opkomende markten en hun kapitaalmarkten volwassener worden, zou men verwachten dat de volatiliteit afneemt en het risicoprofiel meer in overeenstemming komt met dat van ontwikkelde landen. De Chinese markt is hier een goed voorbeeld van. De Chinese economie bevindt zich in een overgangsfase van een louter op de export gerichte economie die gebaseerd is op lage kosten, naar een economie die meer afhankelijk is van onderzoek en ontwikkeling en interne consumptie. Ook worden de Chinese kapitaalmarkten (langzaam) geliberaliseerd. Het onderzoek zal zich toespitsen op de vraag in hoeverre dit tot uiting komt in (rijpere) beurspatronen door de volatiliteit en rendementen van de Chinese markten te vergelijken met die van verschillende referentiemarkten in zowel Azië als westerse landen.


Contact

Foto van persoon

drs. J.E. (Ewoud) Jansen

Docentonderzoeker