Sprint naar content
Project

Bravo

Fontys registreert milieuwinst bij Hermes Busvloot Eindhoven: Hermes, toonaangevend busvervoerder in de regio Eindhoven, nam in december 2016 een vloot van 43 gelede elektrische bussen in gebruik. Deze vervangen een oudere vloot van niet-gelede EEV/Euro V dieselbussen.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Nooit eerder nam een vervoerder zo’n grote hoeveelheid bussen, zonder daaraan voorafgaand een pilotproject te draaien, in één keer in gebruik. Doel: het terugdringen van emissies, fijnstof en geluid. Op wat kleine storingen na tijdens de opstartfase voldoen de bussen, geproduceerd door VDL Bus en Coach uit Eindhoven, ruimschoots aan de verwachtingen.

Parallel aan de ingebruikname van deze vloot werd besloten tot het monitoren van de verwachte milieuvoordelen op het gebied van de uitstoot van broeikasgassen, van NOx  en vluchtige organische stoffen (VOS), van deeltjes PM10 en tot slot van geluid. PM10 staat voor fijnstofdeeltjes waarvan de aerodynamische diameter kleiner is dan 10 micrometer (0,01 mm).

Het monitoren van de elektrische bussen werd uitgevoerd door onderzoekers van het lectoraat Future Powertrain van de Fontys Opleiding Automotive die valt onder de Hogeschool Engineering in Eindhoven. Ook werden meetdata verzameld van de oudere Diesel EEV/Euro V voertuigen en van nieuwere Euro VI Diesel voertuigen om zo een vergelijking te kunnen maken. Bij het bepalen van de milieu-impact van het rijden op elektrische energie dan wel op fossiele brandstof werd ook de uitstoot opgeteld die ontstaat bij de productie van de betreffende energiedrager. Deze zogenaamde well-to-wheel aanpak geeft een beeld van de totale milieubelasting. Ook de productie van fijnstof door voertuigbanden werd meegenomen. Maar de verwachte afname in deeltjesproductie door minder slijtage van remblokken bij elektrische bussen kon niet worden gemeten en is onderwerp van verder onderzoek.

Project resultaten

De resultaten laten zien dat de elektrische bussen op alle fronten als beste naar voor komen, mede omdat de bussen op groene stroom rijden. Onderstaande grafieken geven duidelijk aan dat, met 0% uitstoot op het gebied van CO2, NOx, en VOS, de elektrische bussen een zeer groot emissievoordeel geven in vergelijking met de twee soorten dieselbus (die op termijn volledig uitgefaseerd worden). Verder is de PM10 uitstoot van de elektrische bussen de helft in vergelijking met de diesel bussen. Opvallend is de vaststelling dat de nieuwere Euro VI diesels meer CO2 produceren dan de oudere EEV/Euro V diesels, zie onderstaande grafiek 1. De oorzaak hiervan is onder meer het grotere leeggewicht van de gelede 18 m bussen (bij een gelijkblijvend aantal passagiers).

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

Op het gebied van geluid produceerden accelererende elektrische bussen in de tests aanzienlijk minder decibels, bijdragend aan passagierscomfort in de bus.

De resultaten van het onderzoek door Fontys bevestigen het succes van de introductie van deze vloot elektrische bussen. De in Nederland geproduceerde VDL Bussen - die nu al lange tijd het straatbeeld bepalen met de toepasselijke marketing slogan op de bussen: Bravo (BRAbant Vervoert Ons) - dragen bij aan klimaatverbetering en betere luchtkwaliteit.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Innovatiecentrum Bravo voor duurzame mobiliteit.


Partners

Sfeerafbeelding Fontys
Logo TU eindhoven
Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Foto van persoon

Dr. R.S.G. (Rik) Baert

Lector Future Powertrain