Sprint naar content

Bewegend curriculum

Wat houdt het project in?

Bewegend Curriculum is gericht op het verbinden van onderwijs- en gezondheidsdoelen door bewegen tot een integraal onderdeel van het (basis)schoolcurriculum te positioneren. De school en in het bijzonder de docenten als spil in de implementatiecyclus van bewegend leren, worden betrokken om bestaande methodieken lokaal inpasbaar te maken en op deze wijze breder draagvlak te genereren voor de implementatie van bewegend leren in de dagelijkse praktijk. Hiermee kan een substantiële en structurele bijdrage worden geleverd aan het bestrijden van de beweegarmoede onder jonge leerlingen (in Nederland).

Wat maakt het project uniek?

Het project wordt vormgegeven op basis van de wensen van de authentieke onderwijsomgeving en integreert de wensen van direct betrokken in het ontwerp en uitvoering van bewegend leren op basisscholen. Hiermee wordt maatwerk geleverd dat recht doet aan ervaringen en percepties van docenten waarmee een add-in constructie wordt gefaciliteerd in plaats van een add-on constructie, waardoor de kans op duurzame verankering van bewegend leren op basisscholen wordt vergroot.

Vraag het mij

Meer weten, publicatie opvragen of andere vraag? Benader mij.

Dr. Dave Van Kann

Senior onderzoeker Move to Be
Opleidingscoördinator Master Sport- en Bewegingsonderwijs
Docent ALO

d.vankann@fontys.nl