Sprint naar content

Chatbots en e-health

Wat houdt het project in?

Wat moet een chatbot in een medische context zeggen om vertrouwen bij patiënten te winnen, dan wel het wantrouwen weg te nemen? Deze vraagstelling is genesteld in een sterk aan verandering onderhevig zijnde zorgsector waarbij een steeds groter deel van de zorg online plaatsvindt (‘blended healthcare’). Een manier van online in contact staan met klanten van zorg (e-health) is door middel van chatbots. Het vakgebied van de sociale robotica in het algemeen, en conversational interfaces in het bijzonder, ontwikkelt zich met de dag. Daarin is technisch meer en meer mogelijk. Dit project richt zich niet op wat technisch kan, maar op wat sociaal wenselijk is.

Wat maakt het project uniek?

Uniek is het perspectief op sociale wenselijkheid in plaats van technologische mogelijkheid, en vooral de rol die vertrouwen daarbij speelt. In de volksmond wordt dit project binnen Fontys dan ook al de ontwikkeling van de ‘Trustbot’ genoemd.

Daarnaast is de aanvliegroute uniek: design science research, met een sleutelrol voor de professionele werkplaats en de experimenterende rol van studenten.

Tenslotte is het stevige ethische perspectief dat in dit project gehanteerd wordt uniek. Daardoor wordt niet alleen de vraag gesteld wat een chatbot moet zeggen om vertrouwen te winnen, maar wordt op de achtergrond ook de vraag gesteld of je iemand bijvoorbeeld moet informeren dat hij met een chatbot spreekt en niet met een mens.

Ga naar

Vraag het mij

Meer weten, publicatie opvragen of andere vraag? Benader mij!

Eveline van Zeeland

associate lector Smart Marketing & Strategie

e.vanzeelandvanderholst@fontys.nl