Sprint naar content

Revalideren is leren

Wat houdt het project in?

Revalidatiezorg is nu vooral zorgsysteemgericht georganiseerd, maar dient te veranderen naar een persoonsgerichte benadering. Revalidatie moet gaan om het leren opnieuw weer mee te doen, maar ook om het duurzaam levens-fase-gericht mee blijven doen, thuis en in de samenleving. Met de juiste zorg op de juiste plek in de regio om duurdere zorg te voorkomen door verplaatsen van de zorg en het vervangen van zorg.

Dit project maakt een start met deze veranderingen binnen de regionale revalidatie-zorgketen en het in kaart brengen van de ervaringen van patiënten en zorgverleners met coachende zorgprofessionals conform de ambities van het consortium Revalidatie 3.0: Revalideren is Leren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met een fysieke beperking in staat zijn om samen met hun naasten, levenslang mee te doen op de manier die zij van waarde vinden? Juist hierop wordt tijdens dit leertraject ingegaan, door huidige zorgstructuren los te laten en te pionieren met een persoonsgerichte benadering met daarbij de toevoeging van een individueel leertraject waarin het gaat over eigenaarschap, (nieuwe)grenzen verkennen en verleggen en blijven leren. Het is belangrijk dat mensen hun eigen oplossingen leren vinden op basis van eigen (nieuwe) vaardigheden en ervaringen in de sociale maatschappelijke context waarin ze leven al dan niet ondersteund met technologie. Dit concept noemen we revalideren is leren.

Binnen dit project zullen zorgprofessionals vanuit Revalidatiecentrum Tolbrug de scholingmodule ‘Van zorgen naar Coachen’ volgen en dit toepassen in hun dagelijkse praktijkvoering. Mensen die revalideren krijgen geen vast revalidatieprogramma, maar krijgen vanuit hun behoeften de juiste ondersteuning. De professionals sturen daarbij op het leerproces om de overeengekomen revalidatiedoelen te behalen. Zodra iemand zijn overeengekomen doelen behaald heeft die minimaal nodig zijn om naar huis te gaan, vindt deze transitie plaats. Mensen zullen vanaf dan in de eigen context, onder andere via technologie op afstand, verder gecoacht en getraind worden. In deze pilot zullen zorgverleners ervaringen met de nieuwe manier van werken middels interviews en focusgroepen in kaart gebracht worden. Daarnaast zullen innovatieve ideeën voor herinrichting van revalidatie in de gehele zorgketen n.a.v. de eerste ervaringen in kaart gebracht worden om het concept verder uit te werken en te verbeteren. In het beoogde vervolgproject waarvoor de subsidieaanvraag geschreven wordt zullen alle betrokken zorgketenpartners betrokken worden.


Ga naar

Vraag het ons

Martijn Pisters

Projectleider
Bezoek zijn website

m.pisters@fontys.nl