Sprint naar content

Transitie ziekenhuiszorg anno 2040: TRACK-Z 2040

Wat houdt het project in?

De ziekenhuiszorg staat onder grote druk. Meer en meer complexe zorgvragen, krimpende budgetten en een personeelstekort. Toch wil iedereen dat de kwaliteit van de zorg (ten minste) op het huidige niveau blijft. Een grote uitdaging om hier oplossingen voor te vinden.

Fontys wil, in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis, een bijdrage leveren aan het oplossen van de met deze uitdaging gepaard gaande innovatievraagstukken (technologische en sociale innovatie), door het inrichten van een Innovatie Community. De Innovatie Community is een broedplaats voor innovatieve projectideeën, een plek waar kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden en een vindplaats voor nieuwe projectpartners.

Door middel van de Innovatie Community willen we een versterking van kennisontwikkeling bewerkstelligen door kennis te delen en de deelnemers bewust laten zijn van de mindset die nodig is om tot verdergaande innovatie te komen. Het gaat dus om de onderstaande drie elementen die in samenhang moeten worden gezien:

  • Kennisontwikkeling (praktijkgericht onderzoek).
  • Kennisdeling (‘live’ en online).
  • Bewustwording van de mindset die nodig is om tot innovatie te komen.

Wat maakt het project uniek?

Binnen de Innovatie Community leveren we de benodigde bijdrage aan de innovatie in de ziekenhuiszorg door de mensen die nu ook al met innovatie op dit terrein bezig zijn een extra impuls te geven.

  • Inzet technologie in combinatie met sociale innovatie om aan het vraagstuk bij te dragen.
  • Focus op creatieve vaardigheden. O.a. door toepassen design thinking en future design.
  • Focus op ondernemendheid. O.a. door te leren dat je om te kunnen innoveren.
  • De Innovatie Community bestaat uit een combinatie van professionals, (docent-) onderzoekers, studenten én eindgebruikers. Voor allen geldt: vanuit verschillende disciplines en in gelijkwaardigheid.