Sprint naar content

(G)een moer aan!

In de (MKB) maakindustrie wordt steeds vaker gebruik gemaakt van robots die met mensen samen kunnen werken en die zich snel en met lage opstartkosten kunnen aanpassen aan nieuwe productieomstandigheden (zogenaamde co-bots). De ambitie van het project “(G)een Moer Aan!” is om het herconfigureren van een robotsysteem voor een nieuwe taak in een productieomgeving net zo eenvoudig en snel te maken als het gebruik van een smartphone.

Daarbij moet natuurlijk ook de veiligheid van operator en omgeving geborgd zijn. Een belangrijk punt van aandacht is dan ook het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke user interface van een (montage-) robot. De betrokken MKB partners hebben daarbij gevraagd om de focus te leggen op een veelvoorkomende, repeterende en tijdrovende productiehandeling: het indraaien van moeren en bouten in een object.

Het lectoraat Mens en Technologie onderzoekt binnen dit project de interactie tussen fabrieksmedewerkers en collaboratieve robots. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de ervaren veiligheid in combinatie met de afstand tussen robot en medewerker en in combinatie met de snelheid waarmee de robot beweegt. Op basis van dit onderzoek wordt een interventie ontwikkeld om te zorgen dat deze interactie zo soepel mogelijk verloopt.

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

2017 - 2019

Sfeerafbeelding Fontys

RAAK-mkb

Betrokken docenten / onderzoekers

  • Docentonderzoekers TP (Marijke Bergman, Janienke Sturm)
  • Onderzoekers FH ICT
  • Onderzoekers Engineering
  • Afstudeerders TP (Maikel van Zandbeek)
  • Studenten ICT
  • Studenten Mechatronica
  • Mkb'ers uit de maakindustrie en robotontwikkelaars