Sprint naar content

Inclusive fieldlab

De Amfors Groep is een sociale onderneming voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij wil innovaties inzetten om de ontwikkeling van haar medewerkers op het gebied van leerpotentieel, productiviteit en werkvoldoening te faciliteren. Hiervoor is een ‘inclusive fieldlab’ opgericht, waarin onder ander in project 'ITOPIA' en project 'Close Encounters with Co-bots' werd en wordt samengewerkt met partners als TNO, Smart Industry en Delta-N.

In het fieldlab wordt geëxperimenteerd met drie ondersteunende technologieën: een Smart Beamer, een HoloLens en een Collaborative Robot (co-bot).

De Smart Beamer wordt gebruikt om de medewerkers te ondersteunen bij het aanleren en onthouden van montage-handelingen. Hierbij spelen diverse cognitieve aspecten een rol, zoals het aantal en detail van de instructies en het taalniveau van de medewerker. Daarnaast spelen eventueel ergonomische aspecten als het contrast en kleurgebruik van de projectie een rol.

De HoloLens wordt eveneens gebruikt om de medewerkers te ondersteunen bij het aanleren en onthouden van montage-handelingen.

De co-bot kan gedetailleerde fysieke montagehandelingen van de medewerker overnemen, zodat zij gemakkelijker kunnen produceren. Hierdoor wordt de eerder benoemde werkbeleving beïnvloed, en verandert de taakinhoud. Zorgen voor een optimale samenwerking en vertrouwen tussen medewerker en co-bot is met name bij deze doelgroep van belang. Het is noodzakelijk dat de medewerker de cobot goed begrijpt en dat de interactie relatief natuurlijk, voorspelbaar en intuïtief verloopt.

Onderzoek vanuit het lectoraat Mens en Technologie zal zich richten op de beleving van de medewerkers, met als doel te zorgen dat het werken met de verschillende technologieën als positief ervaren wordt door de medewerkers en de kwaliteit van arbeid behouden wordt of zelfs verbetert. In de pilots met alle drie de technologieën staat de vraag centraal naar

de (werk-) beleving, de verandering hierin ten gevolge van het inzetten van die technologie en de mogelijkheden om deze werkbeleving positief te beïnvloeden.

Daarnaast kent elke pilot aanvullende onderzoeksvragen, gericht op de specifieke eigenschappen van de in de pilot gebruikte technologie.

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

2017 - ...

Sfeerafbeelding Fontys

CoE HTSM

Betrokken docenten / onderzoekers

  • Docentonderzoekers TP (Marijke Bergman)
  • Onderzoekers FH ICT
  • Onderzoekers Engineering
  • Amfors
  • Afstudeerders TP (Eef Tuitert, Brenda Breukers, Kevin Hennessy)
  • Studenten ICT
  • Studenten Mechatronica