Sprint naar content

Interventie: Praktijkondersteuning in coronatijd

Door de Covid-19 periode moesten alle praktijkondersteuners ggz ineens overstappen op online hulpmiddelen zoals bellen, beeldbellen en eHealth. Door deze onverwachte overstap waren zij niet goed voorbereid op dit gebruik, maar daarnaast hebben zij juist ook de online hulpmiddelen beter leren kennen. Door hun ervaringen nu te verzamelen kan er een beeld geschetst worden van de mogelijkheden en verbeteringen voor in de toekomst. Het Lectoraat Mens & Technologie is geïnteresseerd in de ervaringen van personen met het gebruik van technologie. En is benieuwd naar de ervaringen van de zorgprofessionals en het mogelijke toekomstperspectief wat zij hebben gekregen door deze ervaringen.

Omschrijving interventie

De interventie richt zich op het eHealth inzetten door de praktijkondersteuners ggz naar hun patiënten toe. Daarom is het doel ook: De praktijkondersteuners ggz een handvat te bieden in het inleiden van eHealth naar hun patiënten toe. Hiervoor zijn drie verschillende video’s gemaakt. De eerste omschrijft wat eHealth inhoudt, de tweede wat je aan eHealth kunt hebben en de derde hoe je eHealth kunt aanpakken. Dit geeft de patiënten een beter beeld van eHealth voordat ze er aan beginnen. Op deze manier zijn ze dus beter voorbereid op eHealth en staan de patiënten mogelijk meer open voor eHealth.

Deze interventie is ontwikkeld door Astrid Maas, in opdracht van lectoraat Mens en Technologie, met als opdrachtgever Janienke Sturm.

juli 2021

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.