Sprint naar content

Quantified Student

Draagbare technologie (bijvoorbeeld in activiteitenmeters zoals de Fitbit) biedt de mogelijkheid om allerlei gegevens te verzamelen over je gedrag en activiteiten. Vaak wordt deze informatie gebruikt vanuit een gezondheidsperspectief. Denk dan aan beantwoording van vragen als ‘Hoe actief ben je vandaag geweest?’ ‘Hoe hoog is je hartslag?’ ‘Hoeveel calorieën heb je verbrand?’.

In het Quantified Student project willen we de gegevens die met draagbare technologie verzameld worden, gebruiken om studenten inzicht te geven in hun gedrag in relatie tot hun leerprestaties. Dan kom je uit bij vragen als ‘Leidt beter slapen tot betere leerprestaties op school?’ ‘Kun je meten hoe geconcentreerd je bent, en daarop je leergedrag aanpassen?’ ‘Welke gegevens zijn relevant?’ ‘Welke interventies kunnen we ontwikkelen op basis van deze gegevens?’.

Afstudeeropdrachten bij het Quantified Student project richten zich op het onderzoeken van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data. Hieruit verkregen inzichten worden gebruikt om de leerprestaties van studenten te verbeteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande toepassingen, maar worden ook nieuwe toepassingen ontwikkeld en geëvalueerd. Lees meer op de website van Quantified Student.

Sfeerafbeelding Fontys

2016 - ...

Sfeerafbeelding Fontys

Betrokken docenten / onderzoekers

  • Docentonderzoekers TP (Sebas Nouwen, Danny Bloks)
  • Onderzoekers FHICT
  • Fontys dienst IT
  • Afstudeerders TP (Tim van 't Hoff, Shawni Rademakers, Teun Peeters, Martijn Smeets, Tom van der Laan)
  • Studenten ICT

Projectresultaten

Publicaties

  • Scripties

Tools

  • Lesopzet presentatietraining met VR