Sprint naar content

Virtual Reality voor belevingsgericht onderwijs

Studenten en beginnende professionals in de zorg kunnen in de praktijk beroepssituaties tegenkomen waarop ze in hun opleiding onvoldoende zijn voorbereid. Stressvolle situaties (bijvoorbeeld agressie, reanimatie in een drukke omgeving, een patiënt met een epileptische aanval) worden in zorgopleidingen soms onderwezen met videomateriaal en soms geoefend met acteurs, waarbij de echtheid van de situatie te wensen overlaat.

In dit project wordt lesmateriaal ontwikkeld waarin studenten door middel van virtual reality stressvolle situaties levensecht kunnen beleven en oefenen, om zo meer beslagen ten ijs te komen in echte beroepssituaties. Inmiddels zijn in samenwerking met studenten van Fontys ICT (minor Virtual Reality), HRMP, Mens & Gezondheid en Paramedisch VR simulaties ontwikkeld voor reanimatie en agressie. Door middel van onderzoek willen we onder anderen achterhalen of het aanbieden van VR lesmateriaal de self-efficacy (geloof in eigen kunnen) van de student verhoogt en hun stressniveau verlaagt.

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

2016 - ...

Sfeerafbeelding Fontys

SURF Innovatie
SIA KIEM
Fontys TEC for Society

Betrokken docenten / onderzoekers

  • Docentonderzoekers TP (Janienke Sturm)
  • Onderzoekers FHMG
  • Afstudeerders TP (Julia van Wijngaarden, Floor Verbakel)
  • Afstudeerders FHMG