Project

Jongerenwerk & Onderwijs SAMEN (JOS)

In dit landelijk project wordt onderzocht hoe professionals in het voortgezet onderwijs samen met jongerenwerkers polarisatie en radicalisering onder jongeren kunnen voorkomen.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het actieprogramma van het Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het lectoraat vormt samen met de gemeente Tilburg en de welzijnsorganisatie ContourdeTwern een onderzoekswerkplaats die de werkzame principes van de samenwerking tussen jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs in kaart brengt.


Mutsaers, P. en Demir, S. (2020). Handen ineen voor meer veerkracht bij jongeren. Preventie van radicalisering en polarisatie: een literatuuronderzoek  naar beleid, prioriteiten, programma’s en samenwerkingspartners. Den Haag: Ministerie van SZW, Platform JEP.

Platform JEP. (2021). Stappenplan voor een effectieve samenwerking tussen onderwijs en jongerenwerk. Samen de veerkracht van jongeren versterken. Den Haag: Ministerie van SZW, Expertise-unit sociale stabiliteit.

Huisman, D. & Kooijmans, M. (2019). Jongerenwerk en Onderwijs SAMEN (JOS). Hoe werken in Tilburg het onderwijs en jongerenwerk samen aan preventie van polarisatie en radicalisering? Wat zijn de werkzame factoren? Onderzoeksrapportage. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek, lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.


Contact

Foto van persoon

Dr. M.J.B. (Maike) Kooijmans

Lector Opvoeden voor de Toekomst