Project

Talentologie 2.0

Talentologie is een pedagogisch denk- en handelingskader, dat zich beroept op het algemene recht van het kind op een positieve (talent)ontwikkeling.  

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Binnen het talentologisch model is er relatief veel aandacht voor de ‘binnenwereld van kinderen’ in het alledaagse opgroeien en opvoeden en ligt er minder nadruk op wat zij presteren en hoe zij indruk op anderen (moeten) maken. Als kinderen positieve emoties kunnen ervaren (plezier, ontspanning, succes, ergen bij horen) genereert dat energie en (zelf)vertrouwen om positief te kunnen aspireren over ‘later als ik groot ben.’

Talentologie 2.0 is een kernproject van het Talentologisch Lab. Het is een programmalijn-overstijgend project, waarin we de talentologische modellen verder door-ontwikkelen voor toepassing in het pedagogisch onderwijs en werkveld.

 


Wernaart, S. & Kooijmans, M. (2021 te verschijnen). Zij aan zij. Een talentologisch perspectief op veerkacht en identiteitsvorming. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek | Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Kooijmans, M. (2021). Later word ik zeemeermin. Over veerkracht, identiteitsvorming en talentologie. Videocollege. Tilburg: Fontys Hogeschool Pedagogiek | Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst. link naar het videocollege

Kooijmans, M. (2019). Talentologie, voorbij een neoliberale focus op talentontwikkeling. Jeugdbeleid, 13(1), 13–37. https://doi.org/10.1007/s12451-019-00199-7

Kooijmans, M. (2019). Talentologie. Een pedagogische reactie op prestatiedruk in onderwijs en opvoeding. Pedagogiek in Praktijk, 24(109), 14-18.

Kooijmans, M. & Huisman, D. (2018). Belofte zijn, belofte worden. Over kansen en schaduwzijden van onze prestatiesamenleving. In: De Jong, W., Bekker, J., De Deckere, H., Schonewille, I. & Van der Poel, L. (Red.) De belofte van de jeugd?! Pedagogiek in de 21e eeuw. Amsterdam: SWP. 


Contact

Foto van persoon

Dr. M.J.B. (Maike) Kooijmans

Lector Opvoeden voor de Toekomst