Medicatie-inname en registratie

Onderzoeksvragen

Wat zijn de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, verpleegkundigen en verzorgenden met de inzet van de medicijndispenser bij ouderen in wijkcluster Deurne ten behoeve van vergroting van de zelfredzaamheid?Mijke van Gogh & Jaimy Verberne, Zorgboog, 2020
Hoe kan de acceptatie van de medicijndispenser worden versterkt onder zorgprofessionals en mantelzorgers binnen Joris Zorg?Tim Schriever & Lisanne Reuser, Joris Zorg, 2019
Wat zijn de ervaringen bij het gebruik van de medicijndispenser bij kwetsbare ouderen en zorgverleners van Archipel Thuis bij het zelfstandig adequaat innemen van medicatie?Melissa van den Broek, Archipel Zuid, 2020
Welke behoeftes hebben verpleegkundigen, die werkzaam zijn bij Archipel Thuis cluster Eindhoven-Zuid, om digitale toedieningsregistratie te (gaan) gebruiken, en tegelijkertijd de medicatieveiligheid te kunnen waarborgen?Jeroen Goyens, Archipel Thuis, 2020
Wat zijn de ervaringen met de inzet van een medicijndispenser ten behoeve van behoud en/of vergroting van de zelfredzaamheid en de medicatietrouw van de cliënt?Emma van Spaendonck, ZuidZorg, 2021
Hoe wordt de medicijndispenser binnen Vitalis Brunswijck wijkzorg gebruikt en ervaren door de cliënt en de betrokken belanghebbenden[1], in de eerste vijf weken na inzet, ter ondersteuning van de medicatie-inname?Kimberly Foolen en Demi Scheffer, Vitalis Brunswijck, 2021
Hoe kan de acceptatie van medicijndispenser bij Joris Zorg worden versterkt onder zorgprofessionals en mantelzorgers?Lisanne Reuser, Joris Zorg, 2019
Wat zijn de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, verpleegkundigen en verzorgenden met de inzet van medicijndispenser bij ouderen in wijkcluster Deurne ten behoeve van vergroting van de zelfredzaamheid?Jaimy Verberne, Zorgboog, 2020