Project

Chatbots & Ehealth

Chatbots & Ehealth: hoe maak je chatbots prettig voor een conversatie.

Wat houdt het project in?

In dit project hebben we de volgende onderzoeksvraag onderzocht: "Wat moet een chatbot in een medische context zeggen om het vertrouwen van de patiënt te verdienen?". Specifiek hebben we gespreksstijlen geprogrammeerd en getest die betrekking hebben op de stereotype stijlen 'warmte' en 'competentie' zoals uiteengezet door psychologe Susan Fiske.

Projectdoelstelling

De focus van dit project lag niet op het functioneren van de technologie zelf, d.w.z. de conversatie-interface, maar op het zodanig programmeren van de technologie dat deze prettig en behulpzaam is voor de gebruiker. Er was niet alleen een specifieke focus op vertrouwen (de meest cruciale variabele in elke vorm van interactie), maar ook een specifieke focus op de ethiek van het programmeren van conversationele interfaces

Resultaat

Presentatie MIE Conference (download PDF)


Contact

Mr. dr. B.F.W. (Bart) Wernaart

Lector Moral Design Strategy