Mobiliteitsenquête

Om meer inzicht te krijgen in het woon-werk en woon-studieverkeer, de bereikbaarheid van de Fontyslocaties en de tevredenheid over het reizen, wordt vanaf 2016 elke twee jaar een mobiliteitsenquête uitgezet. De enquête wordt uitgezet onder medewerkers en studenten. In 2018 hielden we de tweede meting en in . In 2020 wordt de derde meting uitgevoerd. 

De resultaten van 2018 t.o.v. 2016
De waarderingscijfers van de gemiddelde bereikbaarheid per locatie in 2018 zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2016. Medewerkers gaven de bereikbaarheid gemiddeld het rapportcijfer 7,7 en studenten gaven gemiddeld een 7,4 in zowel 2016 en 2018. Als het gaat om de vervoerswijze is wel een duidelijke verschuiving waarneembaar ten opzichte van 2016. Medewerkers reizen voor het woon-werkverkeer 10% minder met de auto, gaan vaker met de fiets en maken meer gebruik van het openbaar vervoer. Studenten daarentegen reizen voor hun woon-studieverkeer 5% meer met de auto en het OV, maar minder vaak met de fiets.

Sfeerafbeelding Fontys