Sprint naar content

Veelgestelde vragen over kosten en subsidiemogelijkheden

Hieronder vind je de veelgestelde vragen en antwoorden over kosten en subsidies. Mocht jouw vraag hier niet tussen staan, neem dan contact op met ons klantcontactcentrum. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 08850 80000 (bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 - 17:00 uur) of stel je vraag via onderstaand contactformulier.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Vanaf 1 maart 2022 kan je gebruik maken van het STAP-budget. Het STAP-budget staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarktpositie’ en is door de overheid bedoeld als extra stimulans om loopbaanontwikkeling en arbeidsmarkt inzet te verbeteren. Met het STAP-budget kun je maximaal €1.000 per jaar ontvangen voor het volgen van scholing. Wie in aanmerking komen voor dit budget, de voorwaarden en welke scholingsactiviteiten (cusussen, trainingen) het betreft kun je lezen op deze pagina.
Aan het volgen van een deeltijdopleiding, cursus of training zijn kosten verbonden. De overheid stimuleert een leven lang ontwikkelen met verschillende subsidies en regelingen die je kunnen helpen de studie te betalen. Klik hier voor de diverse subsidieregelingen die er momenteel zijn.

Als je werkgever jouw collegegeld betaalt bevestig je zelf, met je eigen rekeningnummer, de digitale machtiging in Studielink. Om de kosten te kunnen declareren kun je bij je opleiding om een betaalbewijs vragen. Fontys verstrekt geen facturen aan werkgevers en de werkgever kan het collegegeldbedrag niet overmaken naar Fontys.

Als je werkgever jouw cursusgeld betaalt dan kun je dat op het inschrijfformulier aangeven.

Neem hiervoor contact op met de studenten- of cursistenadministratie. Vermeld altijd je studentnummer, naam en voornaam. Contactgegevens kun je vinden via deze link.

Voor de meeste opleidingen geldt het wettelijk vastgestelde collegegeld, maar in een aantal situaties is sprake van 'instellingscollegegeld'. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een tweede bachelor- of masteropleiding of als je uit een land komt dat niet hoort bij de Europese Economische Ruimte (EER). De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en varieert per opleiding of per groep studenten.

Via de collegegeldmeter kun je bepalen welk collegegeldtarief voor jou van toepassing.

Als de werkgever het collegegeld van de student (werknemer) betaalt, bevestigt de student zelf, met het eigen bankrekeningnummer, de digitale machtiging in Studielink. Om de kosten te kunnen declareren, kan de student de opleiding om een betaalbewijs vragen. Fontys verstrekt geen facturen aan werkgevers. Mocht dit voor de werkgever niet voldoende zijn, dan dient de student zelf contact op te nemen met de administratie van zijn of haar eigen opleiding.

Contactformulier

Heb je een vraag?

Dan kun je terecht bij het Klantcontactcentrum van Fontys. Dit kan telefonisch via 08850 80000 of via onderstaand formulier.

Het Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 08.30 t/m 17.00 uur.

Dit formulier is ingevuld door: