Netwerkbijeenkomst januari 2020

Op 16 juni vond de COP-bijnkomst plaats met het onderwerp:

Samen werken aan eigen regie van zorgvragers. Shadowing als veelbelovende activiteit.

Zorg- en welzijnsprofessionals zullen maatwerk moeten leveren om de eigen regie van de zorgvrager in de wijk, te ondersteunen. Elkaar weten te vinden en samen leren en innoveren zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. Dit roept allerlei vragen op. Wie is onze cliƫnt, en hoe zorgen we ervoor dat zijn of haar vragen en behoeften centraal staan? Welke zorg- en welzijnsprofessionals zijn er allemaal betrokken in een specifieke cliƫntsituatie en hoe maken we zo optimaal mogelijk gebruik van ieders expertise? Hoe kunnen we naar hetzelfde doel toewerken? En welke mooie ervaringen hebben we?

Door middel van shadowing kunnen dit soort concrete en dagelijkse ervaringen op een systematische manier worden blootgelegd in de context waarin ze zich voordoen. Hiermee lijkt shadowing een veelbelovende manier om samen te werken aan het versterken van de eigen regie van zorgvragers. In deze bijeenkomst passeerden diverse projecten de revue en gingen we in op wat de methodiek precies inhoudt, wat je er als beroepsbeoefenaar precies mee kan, en welke toekomstmogelijkheden we zien.

Producten

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys