Samen leren, samen werken

Binnen ZorgInnovatieCentra (ZIC) en ZorgInnovatieNetwerken (ZIN) werken studenten, zorgprofessionals, docenten en zorgvragers nauw met elkaar samen. Leren, onderzoeken en innoveren gaan hand in hand. Samen wordt een uitdagende werkplek en de best mogelijke zorg gerealiseerd door praktijk en theorie dicht bij elkaar te brengen. De centra en netwerken zijn ontstaan vanuit een intensieve samenwerking tussen zorgorganisaties, de opleiding Verpleegkunde en het lectoraat Persoonsgerichte Praktijkvoering van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG).

Zorginnovatiecentrum
Damast (Wever Tilburg)

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Zorginnovatie Atelier

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Verpleegkundestudenten leren het beroep door de theorie op school én het praktijkleren in de zorgorganisatie. In een ZIC en ZIN leren studenten samen te werken en werken ze samen om te leren. Niet alleen van en met elkaar, maar ook van verpleegkundige rolmodellen in de diverse zorgorganisaties. Tegelijkertijd leren zorgprofessionals van studenten. Dat maakt een ZIC/ZIN tot een krachtige leeromgeving, waarin studenten en zorgprofessionals worden uitgedaagd om zich te blijven ontwikkelen. Waar mogelijk worden ZIC en ZIN multidisciplinair ingericht. Denk aan een combinatie van verpleegkundestudenten met studenten fysiotherapie of toegepaste gerontologie. Ook combinaties met andere opleidingen van Fontys zijn uiteraard mogelijk.