Alles over Zorginnovatiecentra en Zorginnovatienetwerken

Wat maakt een ZIC en ZIN uniek?

Kenmerkend voor het praktijkleren op een ZIC of ZIN is dat een grotere groep studenten deel uitmaakt van het team, er onderwijsactiviteiten op de werkplek zijn en er samen met zorgprofessionals en zorgvragers gewerkt wordt aan verbetering van de kwaliteit van zorg. Werkbegeleiders, praktijkopleiders en een lecturer practitioner ondersteunen hierbij. De lecturer practitioner is master opgeleid, verpleegkundige én docent bij Fontys en werkt een deel van de week op het ZIC of ZIN. Hier ondersteunt de lecturer practitioner het leren en faciliteert onderzoek en innovatie waardoor een werkplekcultuur ontstaat waar iedereen lerende is.

Onderzoek doen hoort er vanzelfsprekend bij

Elke lecturer practitioner van een ZIC en ZIN werkt samen met onderzoekers die verbonden zijn aan de programmalijnen van het lectoraat van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Samen met de zorgorganisaties worden thema’s vastgesteld en uitgewerkt in onderzoekslijnen. Studenten werken mee aan de (deel-)onderzoeken, maar ook afstudeerstudenten en zorgprofessionals hebben hier een rol in. Door vragen uit de praktijk te vertalen naar onderzoeken die weer leiden tot verbetertrajecten en innovatieve werkwijzen, is er sprake van een verbetercyclus, waarbij iedereen een kritische en reflectieve beroepshouding ontwikkelt.

De spelers in een ZIC en ZIN

Sfeerafbeelding Fontys