Ontwikkelgesprekken accreditatie

In november 2019 zijn de bacheloropleiding Verpleegkundige en Associate degree Zorg en Technologie bezocht door een accreditatiepanel en in 2020 Management in de Zorg en Toegepaste Gerontologie. Deze visitaties heeft Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid met succes doorlopen, wat leidt tot een nieuwe opleidingsaccreditatie voor de komende zes jaar. Een vast onderdeel van de visitatie is het houden van zogenaamde ontwikkelgesprekken. De uitkomsten daarvan zijn openbaar en hieronder in te zien.