Leren lezen met LIST

LeesInterventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak

LIST is een integraal schoolverbeteringsproject gericht op het verbeteren van de leesresultaten en is al sinds 2008 een groot succes. De methodiek bedoeld voor scholen (PO, (V)SO en PRO) die streven naar functionele geletterdheid voor alle leerlingen en die hun leraren de kans willen bieden om kennis en vaardigheden op het gebied van leesonderwijs te vergroten. Meer weten over hoe je deze aanpak kan toepassen op jouw school?
Neem dan contact op met Anja van Schijndel

(06) 14 12 66 16
a.vanschijndel@fontys.nl

Onderzoeksresultaten

De aanpakken zijn breed gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Vanuit het rapport ‘Lezen, lezen, lezen! Achtergrond en evaluatie van het LeesInterventie-project voor scholen met een totaalaanpak (LIST)’ (Houtveen, Brokamp & Smits, 2012) is bekend dat aan het einde van de basisschool minder dan 1% van de leerlingen met een onvoldoende leesniveau de school verlaat.

Het LIST-programma, de theoretische achtergronden en de cyclische benadering voor aanvankelijk en vloeiend lezen zijn uitgebreid beschreven in het rapport ‘Doelgericht Werken Aan Opbrengsten. Tweede herziene versie’ (Houtveen, Brokamp & Kunst, 2019).

Sfeerafbeelding Fontys
"Kinderen zijn enthousiaster zeker in combinatie met het creatief schrijven" - Adrienne van Hoek, leerkracht groep 3 OBS Bibit Tilburg
"LIST levert onze kinderen meer leesplezier op, en veel betere leesresultaten. Het aantal dyslexie aanvragen is ook drastisch verminderd." - Margriet Palmers, OBS Hartenaas Grave

Contact

Sfeerafbeelding Fontys

Anja van Schijndel

(06) 14 12 66 16
a.vanschijndel@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys

Kim de Jong- van Strien

(06) 48 45 15 44
k.dejong@fontys.nl

Flyer LIST

Download