WAAROM LIST?

Al jaren neemt de zorg over het dalende niveau van geletterdheid in Nederland toe. In scholen wordt hard geoefend om leerlingen voldoende te leren lezen. Echter, oefenen zonder plezier, zingeving en gevoel van competentie is gedoemd te mislukken. Uit onderzoek blijkt dat leesplezier vaak afneemt in de loop van de basisschool. We weten ook dat dagelijks lezen een grote invloed heeft op woordenschat, taalontwikkeling en succes op school en in de maatschappij. Leesmotivatie is een essentiële motor voor leesontwikkeling én leesmotivatie blijkt tevens een belangrijke voorspeller van onder andere opleidingsniveau en professioneel succes. Deze kennis was de aanleiding om het LIST-programma te ontwikkelen.

Ga terug naar home

'We lezen nu veel meer en daarom ben ik het leuker gaan vinden.' - Leerling groep 7/8, OBS Bibit