Langer thuis, wat haal je in huis

Technologie acceptatie door zelfstandig wonende ouderen

Deze website is bedoeld om u inzicht te geven in de resultaten van het onderzoek “Langer Thuis, wat haal je in huis?”, dat Fontys Paramedische Hogeschool samen met 14 partners van 2012 tot en met 2016 uitvoerde onder 50 zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder. Doel van het onderzoek was om te achterhalen welke bevorderende en belemmerende factoren er bij ouderen zijn om technologie te gebruiken die hen zou kunnen helpen langer zelfstandig thuis te wonen.

Sfeerafbeelding Fontys

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat is ook gezien de toenemende vergrijzing en de druk op het zorgstelsel een belangrijk streven. Technologieën zoals ICT, eHealth, Smart Home en Assistive Technology evenals ‘ouderwetse’ huishoudelijke apparatuur kunnen daarbij helpen, maar voor veel ouderen is het gebruik van technologie niet vanzelfsprekend.

Het is belangrijk dat technologie door ouderen succesvol gebruikt kan worden. Daarbij gaat het niet zozeer om initiële technologie acceptatie of adoptie, maar vooral ook om succesvol langdurig gebruik. Hieromtrent ontbreekt nog veel kennis en de onderzoekers hebben getracht met deze meerjarige studie een aantal belangrijke aandachtspunten te formuleren, met ook voor de praktijk relevante resultaten.

Sfeerafbeelding Fontys

Het belang van het onderzoek wordt onderschreven door een subsidie die Fontys Paramedische Hogeschool en de partners hebben ontvangen van de Stichting Innovatie-Alliantie (SIA).
De resultaten van het onderzoek zijn in het project verwerkt in lesmaterialen voor MBO, HBO op het gebied van zorg, welzijn en techniek. Daarnaast is het lesmateriaal ook geschikt om gebruikt te worden tijdens bijscholing van professionals in deze vakgebieden.

Afsluitende kennismiddag 'Langer Thuis, wat haal je in huis'

Op donderdag 3 maart 2016 werd tijdens een kennismiddag in de Cacaofabriek in Helmond het SIA RAAK project ‘Langer thuis wat haal je in huis’ van het lectoraat Health Innovations &Technology van Fontys Paramedische Hogeschool, afgerond.

Een compilatie van de kennismiddag is hieronder te zien.

Even voorstellen: projectleider 'Langer Thuis.. wat haal je in huis.

Dr. Eveline Wouters is lector Health Innovations and Technology aan de Paramedische hogeschool van Fontys in Eindhoven. Bekijk hier het interview met Eveline in Arts en Auto.

In de spotlights: Sebastiaan Peek

Promovendus Sebastiaan Peek is de drijvende kracht achter het onderzoek van ‘Langer thuis, wat haal je in huis’. Beluister hier een interview met Sebastiaan op Radio 5 over technische hulpmiddelen in huis.

Blog Roos Kusters, docent Maatschappelijk zorg aan het Summa College

bespreekt haar ervaringen tijdens de kennismiddag 'Technologieacceptatie en ouderen' in haar blog. Klik hier voor haar blog.