Over FPH

Over FPH

Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) biedt inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger onderwijs aan waarbij onderwijs en onderzoek aansluiten bij de actuele en toekomstige vragen en behoeften van onze studenten, het werkveld en de samenleving.

We zijn uniek door de combinatie van onze paramedische studies: Fysiotherapie (ook een Engelstalige variant), Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (ook een duale variant), PodotherapieMens en Techniek - Orthopedische (Schoen)Technologie en Logopedie.

Naast vakspecifiek onderwijs verzorgd door opleidingsteams geven profileringsteams invulling aan interprofessioneel samenwerken, (zorg)technologie en zelfregie. Onderzoek doen, kennisuitwisseling en intensieve samenwerking met het werkveld nemen hierbij een centrale plaats in.

Samen maken wij Fontys

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.