Gezondheid (voltijd)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Voltijd
Venlo

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • Online voorlichting
 • Kom proefstuderen
 • En meer...

Big data, robotica en artificiële intelligentie in de zorg? Hoe stimuleer je bewegen en gezond eten al zo vroeg mogelijk op basisscholen? Kan iemand met de ziekte van Parkinson zelfstandig thuis wonen? Gezondheid is veel meer dan alleen niet ziek-zijn. Wil jij bijdragen aan vernieuwende oplossingen voor een gezonder Nederland? Dan is de opleiding Gezondheid iets voor jou.

Over de opleiding

In vier jaar tijd leiden we jou op tot dé vakinhoudelijk specialist op het gebied van gezondheid, preventie en technologische zorginnovatie. Jij hebt invloed op je eigen leerroute, dat is bijzonder. Geen uitgekauwd programma, jouw talent en motivatie staan centraal. Met veel flexibiliteit en ruimte voor eigen initiatief. Onderwijs vindt grotendeels plaats vanuit echte praktijksituaties al vanaf week 4! Door de diversiteit van ons netwerk kies je zelf een plek die bij je past.

Geen teksten stampen om een toets te halen, maar continue nieuwe dingen bedenken en dat bewijzen. Laten zien wat je in huis hebt. Zo integreren we leren, werken en innoveren. Vooruitzicht op een baan is bijzonder goed, zeker met zo’n rijk gevuld CV met minimaal 3 werkgevers en 6 werkplekken. De bachelor Gezondheid is écht op vele manieren een opleiding van de toekomst.

De nieuwe bacheloropleiding Gezondheid gaat er definitief komen. Op 22 december vond het locatiebezoek plaats van de Toets Nieuwe Opleiding van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Tijdens de terugkoppeling is aangegeven dat voldaan is aan alle standaarden.

Waarom opleiding Gezondheid?

 • Je hebt invloed op je eigen leerroute
 • Leren uit de praktijk: praktijkvraagstukken bij Professionele Werkplaatsen
 • Unieke opleiding in Nederland met veel ruimte om je persoonlijk te ontwikkelen
 • Bevlogen professionals en docenten die je helpen om het beste uit jezelf te halen
 • Een bijdrage leveren aan een gezondere maatschappij
 • Vooruitzicht op een baan is bijzonder goed
 

Wat ga je leren?

We leren je wat gezondheid is en hoe je het planmatig kunt bevorderen. Met veel aandacht voor preventie en technologische zorginnovatie. Positieve gezondheid is het uitgangspunt. Je verdiept je in gezondheidsvraagstukken. Dit doe je door nauwkeurig te observeren, grondig te onderzoeken en kritisch te zijn. Je leert samenwerken, communiceren en ondernemend te zijn.

 • Bijdragen aan actuele praktijkvraagstukken en effectief leren communiceren
 • Kennis over gezondheid in alle levensfases, technologie, inrichting van het gezondheidslandschap en onderzoeksvaardigheden
 

Bij de opleiding Gezondheid wordt altijd vanuit de blik van positieve gezondheid gekeken naar de gezondheidssituatie van de burger.

 

Hoe ziet je week eruit?

Vanaf week 4 start je al bij een Professionele Werkplaats voor drie dagen per week. Theorie en praktijk wordt zowel fysiek als online aangeboden op jouw nieuwe werkplek.

In overleg met de opleiding en je werkplaats stel jij jouw eigen leerroute vast om jouw persoonlijke doelen te bereiken. Het unieke karakter van de bachelor Gezondheid biedt jou de mogelijkheid om vanuit jouw eigen denkkader, theorie en praktijk met elkaar te verweven en hiernaar te handelen. Zo kun jij gedurende de lesweken vormgeven aan jouw eigen planning in samenspraak met anderen. Natuurlijk is er regelmatig overleg en afstemming met allen die hierbij betrokken zijn, zoals ook jouw medestudenten. Jouw medestudenten willen graag hun ervaringen delen met jou om samen te werken aan ieders persoonlijke doelen.

 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je:
- 21 jaar of ouder op het moment dat de Fontys-opleiding tussentijds start (dat wil zeggen dat de opleiding niet in september start) of,
- 21 jaar of ouder op 1 oktober indien de Fontys-opleiding in september start?
Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+. 

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

 

De opleiding Gezondheid is ingericht als een samenhangend geheel van focussen, waarin de student aan de slag gaat op Professionele Werkplaatsen.

 

Opbouw

De opleiding Gezondheid is ingericht als een geheel van focussen, waarin de student aan de slag gaat op Professionele Werkplaatsen. In de focus wordt gezondheid altijd benaderd vanuit positieve gezondheid. In het 4-jarige curriculum staan de eerste zes focussen vast. Dit zorgt voor een stevige basis aan kennis en vaardigheden. Vervolgens maak je een keuze uit een aantal mogelijkheden om jouw keuzefocus in te vullen.

Iedere student heeft gedurende zijn opleiding de mogelijkheid om maximaal één keer, in plaats van een keuzefocus, een interne of externe minor te volgen ter grootte van 30 EC. De student volgt deze minor in leerjaar 3.

Focus 1: Het beroep van de gezondheidsprofessional

Maak kennis met de opleiding, diverse aspecten van gezondheid en met verschillende partijen in de gezondheidsomgeving.


Focus 2: Gezondheid in de praktijk

Brengt de gezondheid van een familie in kaart en volgt daarbij het ontstaan, verloop en de gevolgen van kwetsbare factoren op gezondheid. De levenscyclus van de mens staat hierbij centraal. Ook wordt gekeken naar de gezondheid in Nederland. Daarbij leert de studenten om samen te werken met medestudenten en professionals.


Focus 3: Communicatie rondom gezondheid

Hoe pak je planmatig gezondheidsvoorlichting aan en werk je aan het realiseren van gedragsverandering. Hierbij is aandacht voor communicatie en dit in moeilijke situaties toepassen.


Focus 4: Gezondheid in de maatschappij

Analyseren en aanpassen van de invloed van de leef- en werkomgeving op de gezondheid van een doelgroep, rekening houdend met de organisatie, technologische kansen en financiering van de (in)formele zorgen voorzieningen.

Focus 5: Gezond leven | Gezondheid op recept

Debatteert over de maatschappelijk en politieke betekenis van een gezond leven. Ontwikkelt vervolgens een preventieplan om gezondheidsproblemen te voorkomen.


Focus 6: Beter leven met | Preventieve gezondheid

Interprofessioneel ondersteunen bij besluitvorming en gedragsverandering, ten behoeve van het realiseren van een gezonde omgeving om deze te consolideren of achteruitgang te voorkomen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ondersteunende (test) instrumenten waarbij de uitkomsten geïnterpreteerd worden om tot een plan te komen.


Focus 7: Keuzefocus (2e helft jaar 2)

Bijvoorbeeld: Keuzefocus Technologie en gezondheid of Gezondheid in de politiek

Focus 8: Keuzefocus of minor


Focus 9: Keuzefocus of minor

Bijvoorbeeld: Keuzefocus Gezond oud worden of minor

Focus 10: Businessplan

Bijvoorbeeld: Businessplan (inclusief implementatie) voor domotica en gezondheid


Focus 11: Afstudeerproject

Bijvoorbeeld: evaluatie en verbeteracties op basis van businessplan

 
 

Na je opleiding

Na je opleiding Gezondheid kun je op diverse plaatsen aan de slag met aandachtsgebied preventie en gezondheidsbevordering. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

 • Zorginnovator bij zorginstellingen
 • Beleidsmedeweker bij de gemeente
 • Gezondheidsbevorderaar bij scholen
 • Preventiemedewerker bij de GGD

Doorstuderen

Er zijn passende hbo-masters zoals Healthy Ageing Professional, maar je kunt na je studie ook een universitaire master volgen. Denk bijvoorbeeld aan Gezondheidswetenschappen. Daarnaast biedt de bachelor Gezondheid (oud)studenten de mogelijkheid om bij te scholen op specifieke actuele gezondheidthema’s in de vorm van een cursus, themadag, symposium en/of online onderwijs.

 

Na de opleiding kun je bijvoorbeeld aan het werk als zorginnovator, beleidsmedewerker, gezondheidsbevorderaar of preventiemedewerker.

 

Kom kennismaken

Kom kennismaken

Je studeert samen met andere scholieren een dag bij een opleiding. Voor deze groep is een speciaal programma samengesteld, zodat je een goed beeld krijgt van hoe de opleiding in elkaar zit. Je maakt kennis met studenten en docenten en je ervaart wat het studeren bij Fontys inhoudt. 

Vanwege de coronarichtlijnen zijn de Proefstudeermomenten op dit moment deels online en deels offline. Controleer bij het aanmelden dus goed of jouw proefstudeermoment online plaatsvindt, of bij de opleidingen op locatie.

Online proefstuderen - Gezondheid

03 juni 2021 Online 13.30 - 15.30 uur

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.
Houd naast je collegegeld ook rekening met kosten voor introductie, boeken, readers, excursies en laptop.   
Op DUO kun je zien of je recht hebt op studiefinanciering of een studenten-reisproduct voor je OV-chipkaart. 

Stap 1: Je meldt je aan via Studielink.
Meld je uiterlijk vóór 1 mei aan, zodat je nog ruim de tijd hebt om de stappen van je inschrijving te voltooien en je check-in gesprek te voeren.

Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink – dashboard.

Stap 2: Je wordt uitgenodigd voor de Studiekeuzecheck.
De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys.

Stap 3: Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf 15 mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.


Heb je nog vragen over studeren, huisvesting en studiefinanciering? Neem dan contact op met het Student Service Centre.