Meer dan alleen een nieuw gebouw

“Samen met de drie instituten en de dienst H&F werken we aan een totaalprogramma voor de Rondom. Dit gaat verder dan alleen een nieuwe plek. Aan de zijde van de instituten richten we ons op hoe de gebruikers van het gebouw deze omgeving straks gaan ervaren. We pakken de thema’s op die voor alle drie de instituten belangrijk zijn, verbinden kansrijke initiatieven en maken de vertaling naar de randvoorwaarden voor de toekomstige leer- en onderzoeksomgeving. Het programma werkt dus instituutsoverstijgend.” Aan het woord is programmamanager Miranka van Loo. De linking pin tussen de drie instituten.

“Een open community met herkenbare instituten en opleidingen, waar technologie en innovatie zichtbaar en voelbaar zijn. Daar willen we naartoe.”, aldus Miranka. “De thema’s die we oppakken dragen hieraan bij. Dan gaat het bijvoorbeeld over samen gebruik maken van ruimtes en voorzieningen zoals labs en machinerie. Dat betekent iets voor het plannen en roosteren. Misschien moeten we dat wel anders gaan doen in de Rondom. Een werkgroep buigt zich hier nu over. Weer een ander thema is hospitality. Hoe willen we bijvoorbeeld onze studenten en bezoekers ontvangen, hoe komen ze binnen, wat ervaren ze? Met alleen een ingerichte ruimte ben je er nog niet. Ook willen we van de Rondom een slim gebouw maken. Waar moet dat dan aan voldoen?”. Ook hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen.” Miranka bedenkt het dus niet allemaal alleen. Ze maakt de verbinding en zoekt de samenwerking op. Dat begint met ambities ophalen bij de instituten en daar samen mee aan de slag gaan.

In gesprek met studenten

Miranka: “Zo hebben we onlangs studenten gevraagd wat ze van de huidige studiepleinen vinden. Wat blijkt? Ongeveer 50% voelt zich er thuis en 50% niet. Als ze zich er niet thuis voelen komt dit veelal omdat het te rumoerig is, niet geschikt om te studeren. Een deel van de huidige pleinen wordt namelijk ook gebruikt als ontmoetingsplek. Blijkbaar gaan die twee functies niet goed samen. Door in het interieur voor de Rondom bepaalde keuzes te maken, kun je hierop inspelen. Daarnaast hechten studenten veel waarde aan de nabijheid van docenten, maar dat hoeft niet fysiek in die ruimte. Online is ook prima. Dit soort conclusies geven wij terug aan de projectgroep en de interieurarchitect. Zo voeden we diverse partijen.”

Bijzondere doelgroepen

Binnen het programma is er aandacht voor alle doelgroepen. Bijvoorbeeld ook voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. Waar moeten we voor hen rekening mee houden bij de inrichting van het gebouw? Miranka: “Onlangs maakten we met zo’n 20 collega’s een wandeling door R1 om iedereen bewust te maken van de prikkels die deze mensen kunnen ervaren. Ook de interieurarchitect liep mee. Dat geeft veel nieuwe inzichten. Erg nuttig dus.”

Samen

“Ook al zit ik zelf niet in het onderwijs, draai ik het programma wel mét het onderwijs”, sluit Miranka af. “Ik zit met key-players aan tafel en zoek samen met hen de expertise in de lijn. Er zijn heel veel mensen betrokken. Ik doe dit onder andere samen met een procesmanager en de projectgroep. We zijn continue op zoek naar verbinding. Dus zie je ergens kansen, laat het me weten. Denk breder dan je eigen opleiding en vraag je steeds af of een bepaalde manier van werken ook interessant kan zijn voor een ander? Dan kijken we samen of daar breder draagvlak voor is binnen de drie instituten van de Rondom en wat daar in de inrichting van het nieuwe gebouw voor nodig is.”

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys