Nu de Rondom bijna gereed is voor gebruik staat het oude gebouw waar de studenten van Toegepaste Natuurwetenschappen, Engineering en Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek college kregen er verlaten en leeg bij.

Binnenkort zal begonnen worden om R1 helemaal leeg te maken zodat het kan worden afgebroken. In plaats zal een nieuw gebouw worden neergezet om nieuwe studenten van Fontys te kunnen huisvesten. Het nieuwe gebouw zal de volgende instituten huisvesten: Fontys Paramedische Hogeschool, Fontys Hogescool Mens en Gezondheid, Fontys Hogeschool Sociale Studies, Fontys Hogeschool Kind en Educatie en Fontys Hogeschool Pedagogiek.
Deze vijf instituten verhuizen in september 2023 van de Th. Fliednerstraat en S3/TU/e naar het nieuwe gebouw op Campus Rachelsmolen.

Een laboratorium van R1 Een laboratorium van R1

Verlaten gang Verlaten gang

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys