Peter van der Heijden en Piet Van Dycke winnen Jacques de Leeuw Prijs 2018

Piet Van Dycke, - Dance Academy (l) en Peter van der Heijden - Academie voor Theater (r), foto: Lieselotte Pennings, Koektrommel Studio Piet Van Dycke, - Dance Academy (l) en Peter van der Heijden - Academie voor Theater (r), foto: Lieselotte Pennings, Koektrommel Studio


Op 3 juli werd in de Schouwburgzaal van Theaters Tilburg bekend gemaakt dat de Jacques de Leeuw Prijs 2018 gaat naar Peter van der Heijden - Academie voor Theater en Piet Van Dycke, - Dance Academy.

De Jacques de Leeuw Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan één student van een docentenopleiding en één student van een uitvoerende opleiding van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK). De prijs, waar een geldbedrag van €10.000 per winnaar aan gekoppeld is, is bedoeld als stimulans en steun in de rug voor verdere studie of om te investeren in de beginnende carrière. Een deskundige jury onder voorzitterschap van Jan Tromp bepaalde de winnaars.


Over Peter van der Heijden (winnaar categorie docerend) zei de jury:

Peter van der Heijden is een dijk van een docent. Hij is genomineerd door de Academie voor Theater. Hij is trefzeker; hij durft het proces in een vmbo-klas zijn gang te laten gaan. ‘Ik wil ze openen, omdat ze het verdienen,’ zegt hij over zijn aanpak. ‘Ik wil ze niet alleen vol met kennis gieten.’

Hij is als docent en theatermaker door een lang proces gegaan. Hij heeft dans- en dramalessen gegeven aan kinderen van 3 jaar en bijna-senioren van 55. Hij leidde een theaterwerkgroep op een jongereninternaat. Hij was cardio-instructeur op een sportschool, hij behoorde tot het bedienend personeel in een tapasbar. ‘In de horeca’, zei hij, ‘leer je als geen ander om er voor een ander te zijn.’ Hij heeft inmiddels een schat aan ervaring; hij kent heel goed de betekenis van kunsteducatie in het onderwijs, hij behoudt het overzicht, hij kan vertrouwen op zijn intuïtie. Kenmerkend voor hem is zijn visie op het kunstonderwijs en het vermogen om op een hoog niveau een theaterproductie neer te zetten.

Peter is door zijn interdisciplinaire opstelling, als docent én als maker, voor Fontys een voorbeeld voor de nabije toekomst van de opleiding. Hij is zich gaan heruitvinden als theaterdocent. Hij ziet zijn leerlingen nu ook als spelers die een publiek kunnen raken en ook langs die weg zichzelf verrijken. Het lijkt ons een interessante toegevoegde waarde.

Over Piet Van Dycke (winnaar categorie uitvoerend) zei de jury:

Piet Van Dycke, genomineerd door de Dance Academy, is in de ogen van de jury een opzienbarend natuurtalent. 22 jaar is hij pas en nu al maakt hij een complete en volwassen indruk, zowel als choreograaf, danser, ondernemer, lid van een eigen gezelschap en in zijn activiteiten bij het Vlaamse fABULEUS. In de tekst die de nominatie vergezelde, staat dat Piet zijn verbeelding en het leven naar zijn hand kan zetten om daar vervolgens anderen deelgenoot van te maken. De jury heeft dat duidelijk ook zo ervaren. Maar nog meer: de jury ziet hier een duidelijk eigen choreografisch handschrift, eigentijds, zorgvuldig, doordacht en mathematisch van vorm. Maar geplaatst in een context met voor iedereen herkenbare elementen, zoals de opdrachten en vragen van Siri of een baddersessie in een badkuip. Piet weet hierdoor zijn publiek een entree te verschaffen om de abstractie van een kunstvorm als dans associatief en persoonlijk te ervaren. Aan zijn mathematisch lijnenspel voegt hij handvaten toe, bijvoorbeeld door middel van tekst en muziek die voor de toeschouwer de ontvankelijkheid vergroten.

Zijn werk is zeer van deze tijd. Het kent fysieke risico’s; met een acrobatische motoriek refererend aan het circus in combinatie met de heldere vormtaal van dans. Hij wil nadrukkelijk niet gezien worden als wereldverbeteraar. Toch ademt zijn werk ook licht een commentaar op deze tijd: de rode draad in zijn werk betreft vragen bij anonimisering en bij de teloorgang van sociale verbondenheid.

In zijn presentatie is hij opgewekt en invoelend, in zijn choreografische taal is hij origineel en eigentijds, als danser toont hij een sterk talent voor techniek in combinatie met het theatrale. Hij heeft van nature de neiging het initiatief te nemen. Hij kan de omstandigheden afdwingen die nodig zijn om zijn werk optimaal tot zijn recht te laten komen, zoals hij ook heeft laten zien tijdens de voorbereiding van zijn afstudeervoorstelling Dummies.

Jacques de Leeuw Prijs

Al voor het zeventiende jaar stimuleert en steunt Stichting Jacques de Leeuw afstudeerders van FHK. Met de prijs wil Stichting Jacques de Leeuw (onderdeel van uitgeverij Audax) jonge talentvolle kunstenaars de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen en ambities te stimuleren. Met het geldbedrag kunnen zij investeren in een verdere studie of investeren in de beginnende carrière. Tot slot willen Stichting Jacques de Leeuw en FHK zo een positieve bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Tilburg. De prijs is bijzonder omdat er in Nederland geen vergelijkbare prijs is voor studenten aan kunstvakopleidingen.

Genomineerden

De tien genomineerden voor de Jacques de Leeuw Prijs 2018 waren:

Categorie Docerend

Bastiaan Sparnaay (Academie voor Muziekeducatie)
Karlijn Maier (Academie voor Danseducatie)
Marleen Hendriks (Academie voor beeldende Vorming)
Peter van der Heijden (Academie voor Theater)

Categorie Uitvoerend

Annabel van Casteren (Academie voor Muziek- en Musicaltheater)
Piet Van Dycke (Dance Academy)
Xavier Geerman (Academy of Music and Performing Art)
Matthias Gigengack (Academy of Art, Communication and Design)
Marth De Kinder (Academy of Circus and Performance Art)
Duncan Laurence (Duncan de Moor), (Rockacademie).

Samenstelling jury

Naast voorzitter Jan Tromp bestaat de jury van de Jacques de Leeuw Prijs 2018 uit de volgende deskundigen: Annette Embrechts, Bregtje Radstake, Wendy Moonen, Angelique Spaninks, Bart van Dongen, Petra Levert, Florence Husen, Karin Lucassen, Boyke Brand.

Prijs Stichting Ateliers

Stichting Ateliers Tilburg stelt een jaar lang een gastatelier ter beschikking aan een van de genomineerde studenten. Dit jaar ontving Xavier Geerman (Academy of Music and Performing Arts, AMPA) deze prijs uit handen van Wilbert van Herwijnen, voorzitter van de stichting. Stichting Ateliers ziet in Xavier Geerman een veelbelovend componist, die met het gastatelier de mogelijkheid krijgt zich nog verder te ontwikkelen.