Sprint naar content

Tegemoetkomingen en subsidies voor (aankomende) leraren

Wil je graag leraar worden of een extra bevoegdheid halen en weten welke tegemoetkomingen en subsidies er zijn? Er zijn verschillende financiële regelingen waar je gebruik van kunt maken. Hieronder hebben we alle tegemoetkomingen en subsidies voor het onderwijs op een rijtje gezet.

DUO heeft ook een handige regelingenhulp die je binnen een paar stappen vertelt voor welke subsidie of tegemoetkoming je in aanmerking komt.

Bij Fontys Pro Educatie

  • Kun je kiezen uit een uitgebreid aanbod op maat;
  • Werk je aan je professionaliteit;
  • Zijn docenten stimulerend, verbindend, deskundig en betrokken;
  • Sluit je studie direct aan bij de onderwijspraktijk

Collegegeld tarieven

Wil je weten wat de tarieven zijn voor jouw bachelor- of masteropleiding of associate degree? Bekijk hier de collegegeldtarieven. De kosten voor een cursus, training of post-hbo zijn vermeld bij betreffende cursus/training.

Kosten en betaling

Ben je al bevoegd leraar en wil je je verder specialiseren of je vakkennis vergroten? Vraag dan een lerarenbeurs aan. Je kunt de beurs krijgen voor een bachelor- of masteropleiding naar keuze. De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Ook mag je de lerarenbeurs combineren met een andere regeling voor leraren. De aanvraagperiode hiervoor is in april en mei.

Ben je student, zij-instromer of contractant en volg je een lerarenopleiding aan hbo of universiteit? Of wil je je bevoegdheid halen via een PDG-traject (pedagogisch-didactisch getuigschrift)? Dan kunt u een tegemoetkoming leraren aanvragen.

Ben je instructeur in het mbo en wil je een associate degree of een bacheloropleiding doen? Dan kun je voor het studiejaar 2022-2023 een subsidie voor instructeurs aanvragen. De tijdelijke subsidie bestaat uit 2 delen: subsidie voor studiekosten en subsidie voor studieverlof. Je kunt voor maximaal 3 jaar een instructeursbeurs krijgen. De maximale duur is gebaseerd op de startdatum en de studielast van je opleiding. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Ben je al bevoegd leraar en wil je een tweede lerarenopleiding doen waarvoor je instellingscollegegeld moet betalen? Dan kun je de subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen. Hoe eerder je deze aanvraagt, hoe groter de kans is dat je de subsidie krijgt. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Bevoegde leraren die instellingscollegegeld betalen voor een tweede lerarenopleiding, kunnen voor het eerste en tweede studiejaar afzonderlijk maximaal €6000,- euro subsidie krijgen. Dit kan aantrekkelijk zijn voor bevoegde leraren die niet in het onderwijs werken doordat er geen tekorten zijn in hun vakgebied, maar bijvoorbeeld ook voor werkende leraren die een extra vak bij willen leren of de overstap naar een andere sector willen gaan maken.

Voor het studiejaar 2022-2023 kan de STL aangevraagd worden van 1 oktober tot en met 31 december 2022 met gebruikmaking van het daarvoor bestemde aanvraagformulier op de website van DUO.

Ga je na een opleiding aan hbo of universiteit een voltijdse kopopleiding of educatieve master doen? En voldoe je nog aan de voorwaarden voor studiefinanciering? Dan kun je 12 maanden extra studiefinanciering aanvragen.

Als onderwijsinstelling kun je subsidie ontvangen om iemand (die qua diploma en/of vakgebied aan de voorwaarden voldoet) via de route zij-instroom binnen 2 jaar een lesbevoegdheid te laten behalen. Ook voor de sector mbo kun je subsidie aanvragen voor het behalen van een 1e of 2e graads bevoegdheid. Deze subsidieregeling is verlengd tot en met 2025. De subsidie zij-instroom is vanaf 2023 verhoogd naar € 25.000,- per zij-instromer.

Met de subsidieregeling 'onderwijsassistenten opleiden tot leraar' kunnen besturen subsidie aanvragen voor een opleiding van onderwijsassistenten of leraarondersteuners tot leraar in het primair onderwijs. De subsidie bedraagt €5000 per onderwijsassistent per jaar.

Voor het professionaliseringstraject PIE en de bijscholingsminor D&P kun je de 'subsidie kort scholingstraject' aanvragen.

Vanaf september kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van het opleiding en begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs. Schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen via DUS-I 1 september tot en met 15 oktober 2022. Op 16 oktober 2022 start een nieuwe aanvraagronde.

Algemene subsidieregelingen

Iedereen tot 55 jaar kan tegen gunstige voorwaarden gebruik maken van het LevenLangLerenKrediet. De overheid heeft deze regeling in het leven geroepen zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Heb je geen recht meer op studiefinanciering dan kan je met deze regeling bij de overheid geld lenen voor een studie.

Vanaf 1 maart 2022 kan je gebruik maken van het STAP-budget. Het STAP-budget staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarktpositie’ en is door de overheid bedoeld als extra stimulans om loopbaanontwikkeling en arbeidsmarkt inzet te verbeteren. Met het STAP-budget kun je maximaal € 1.000,- per jaar ontvangen voor het volgen van scholing.

Contact

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs?

Aanmelden Pro Educatie nieuwsbrief