Sprint naar content

Tegemoetkomingen en subsidies voor (aankomende) leraren

Wil je graag leraar worden of een extra bevoegdheid halen en weten welke tegemoetkomingen en subsidies er zijn? Er zijn verschillende financiële regelingen waar je gebruik van kunt maken. Hieronder hebben we alle tegemoetkomingen en subsidies voor het onderwijs op een rijtje gezet.

DUO heeft ook een handige regelingenhulp die je binnen een paar stappen vertelt voor welke subsidie of tegemoetkoming je in aanmerking komt.

Bij Fontys Pro Educatie

  • Kun je kiezen uit een uitgebreid aanbod op maat;
  • Werk je aan je professionaliteit;
  • Zijn docenten stimulerend, verbindend, deskundig en betrokken;
  • Sluit je studie direct aan bij de onderwijspraktijk

Collegegeld tarieven

Wil je weten wat de tarieven zijn voor jouw bachelor- of masteropleiding of associate degree? Bekijk hier de collegegeldtarieven. De kosten voor een cursus, training of post-hbo zijn vermeld bij betreffende cursus/training.

Kosten en betaling

Financiële regelingen voor educatieve opleidingen

Studenten die starten aan een voltijd of duale opleiding en tussen de 18 en 30 jaar zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden studiefinanciering aanvragen. Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een aanvullende beurs, lening en studentenreisproduct. Welke onderdelen je kunt aanvragen, hangt af van je opleiding. Je bepaalt zelf welke onderdelen je aanvraagt. Op de website van DUO vind je meer informatie en de voorwaarden.
Heb je een opleiding aan hbo of universiteit afgerond en ga je daarna een voltijd- of duale lerarenopleiding doen (kopopleiding hbo of eerstegraads lerarenopleiding / educatieve master)? Indien je voldoet aan de voorwaarden voor studiefinanciering kun je in dat geval 12 maanden extra studiefinanciering krijgen. Van belang is de lerarenopleiding die je gaat doen, in combinatie met je vooropleiding. Op de website van DUO vind je meer informatie en de voorwaarden.
Krijg je studiefinanciering? Dan kun je daarnaast extra geld lenen om je studie te bekostigen. Dit noemen we het ‘collegegeldkrediet’. Op de website van DUO vind je meer informatie en de voorwaarden.

Wil je als student, zij-instromer of contractant inschrijven bij een lerarenopleiding of losse modules volgen? Of je bevoegdheid halen via een PDG-traject ofwel een pedagogisch-didactisch getuigschrift? Als je geen recht (meer) hebt op reguliere studiefinanciering, kun je een tegemoetkoming leraren aanvragen. Op de website van DUO vind je meer informatie en de voorwaarden.

Ben je al bevoegd leraar en wil je je verder specialiseren of je vakkennis vergroten? Vraag dan een lerarenbeurs aan. Je kunt de beurs krijgen voor een bachelor- of masteropleiding naar keuze. De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Ook mag je de lerarenbeurs combineren met een andere regeling voor leraren. De aanvraagperiode hiervoor is in april en mei.

Kom je niet in aanmerking voor de lerarenbeurs? Mogelijk is een betaald zij-instroomtraject iets voor jou. Je leest er hieronder meer over.

Als onderwijsinstelling kun je subsidie ontvangen om iemand (die qua diploma en/of vakgebied aan de voorwaarden voldoet) via de route zij-instroom binnen 2 jaar een lesbevoegdheid te laten behalen. Ook voor de sector mbo kun je subsidie aanvragen voor het behalen van een 1e of 2e graads bevoegdheid. Deze subsidieregeling is verlengd tot en met 2025. De subsidie zij-instroom is vanaf 2023 verhoogd naar € 25.000,- per zij-instromer.

Ben je al bevoegd leraar en wil je een tweede lerarenopleiding doen waarvoor je instellingscollegegeld moet betalen? Dan kun je de subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen. Hoe eerder je deze aanvraagt, hoe groter de kans is dat je de subsidie krijgt. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Bevoegde leraren die instellingscollegegeld betalen voor een tweede lerarenopleiding, kunnen voor het eerste en tweede studiejaar afzonderlijk maximaal €6000,- euro subsidie krijgen. Dit kan aantrekkelijk zijn voor bevoegde leraren die niet in het onderwijs werken doordat er geen tekorten zijn in hun vakgebied, maar bijvoorbeeld ook voor werkende leraren die een extra vak bij willen leren of de overstap naar een andere sector willen gaan maken.

Voor het studiejaar 2022-2023 kan de STL aangevraagd worden van 1 oktober tot en met 31 december 2022 met gebruikmaking van het daarvoor bestemde aanvraagformulier op de website van DUO.

Ben je instructeur in het mbo en wil je een associate degree of een bacheloropleiding doen? Dan kun je voor het studiejaar 2022-2023 een subsidie voor instructeurs aanvragen. De tijdelijke subsidie bestaat uit 2 delen: subsidie voor studiekosten en subsidie voor studieverlof. Je kunt voor maximaal 3 jaar een instructeursbeurs krijgen. De maximale duur is gebaseerd op de startdatum en de studielast van je opleiding. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Met de subsidieregeling 'onderwijsassistenten opleiden tot leraar' kunnen besturen subsidie aanvragen voor een opleiding van onderwijsassistenten of leraarondersteuners tot leraar in het primair onderwijs. De subsidie bedraagt €5000 per onderwijsassistent per jaar.

Vanaf september kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van het opleiding en begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs. Schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen via DUS-I 1 september tot en met 15 oktober 2022. Op 16 oktober 2022 start een nieuwe aanvraagronde.

Algemene subsidieregelingen

Wil je een voltijd, duale of deeltijd opleiding volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering? Als je jonger bent dan 56 jaar kun je misschien tegen gunstige voorwaarden toch geld lenen middels het Levenlanglerenkrediet. De overheid heeft deze regeling in het leven geroepen zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Op de website van DUO vind je meer informatie en de voorwaarden.

Vanaf 1 maart 2022 kan je gebruik maken van het STAP-budget. Het STAP-budget staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarktpositie’ en is door de overheid bedoeld als extra stimulans om loopbaanontwikkeling en arbeidsmarkt inzet te verbeteren. Met het STAP-budget kun je maximaal € 1.000,- per jaar ontvangen voor het volgen van scholing.

Contact

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs?

Aanmelden Pro Educatie nieuwsbrief