Sprint naar content

Zij-instroom Onderwijs

Geïnteresseerd?

Stel al jouw vragen op 26 juni tijdens onze informatieavond voor (overwegende) carrièreswitchers

Meld je aan

Word leraar in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs. Wil je de overstap maken naar het onderwijs? Of ben je al bevoegd docent en wil je in een ander vak of andere onderwijssector aan de slag? Kijk of je in aanmerking komt voor een verkort en betaald zij-instroomtraject.

De voordelen van zij-instroom

 • je werkgever betaalt voor je opleiding
 • je hebt een baan in het onderwijs
 • je combineert leren met werken
 • je behaalt binnen twee jaar je bevoegdheid

Zij-instromer worden in het onderwijs?

"Ik bespreek graag met je welke mogelijkheden er zijn" - Judith Boetzkes, studieadviseur Educatie

Koffiemoment Fontys Pro Educatie voor carrièreswitchers

Informatieavond voor carrièreswitchers | maandagavond 26 juni

Denk jij erover om een carrièreswitch te maken naar het onderwijs en ben je benieuwd naar jouw mogelijkheden? Wil je eens rondlopen in ons gebouw en gevoel krijgen bij onze opleidingen? Kom vrijblijvend naar de informatieavond op 26 juni en laat je informeren onder het genot van een kopje koffie of thee.

Zij-instroom leerkracht basisonderwijs

Heb je minimaal een hbo- of hoger bachelordiploma en wil je via zij-instroom gaan werken als leraar in het (speciaal) basisonderwijs? Je combineert dan je studie met het opdoen van praktijkervaring voor de klas in een verkort praktijkgericht zij-instroomtraject, betaald door de school waar je gaat werken. Bekijk de voorwaarden of zo'n traject voor jou mogelijk is:

Zij-instroom leraar voortgezet onderwijs

Heb je een hbo- of hoger bachelordiploma in een aanverwant vak en wil je je omscholen tot leraar in het voortgezet onderwijs? Je kunt bij Fontys afhankelijk van je vooropleiding een eerstegraads of een tweedegraads bevoegdheid behalen. Je kunt ook je onderwijsbevoegdheid halen voor een vmbo-profiel. Dat kan in een aantal gevallen met een mbo-4 vooropleiding. Kijk of je in aanmerking komt voor een zij-instroomtraject:

Wil je docent worden op het vmbo? We bieden vier zij-instroomtrajecten voor vmbo-profielen aan. Bekijk de zij-instroomtrajecten voor de toelatingseisen:

Met een eerstegraads bevoegdheid kun je lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo. Je bent ook direct bevoegd voor het tweedegraads lesgebied; de onderbouw van het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs.

Er zijn twee routes naar een eerstegraads bevoegdheid via het zij-instroomtraject. Dit is afhankelijk van je vooropleiding.

Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid in hetzelfde vak als waarvoor je je eerstegraads bevoegdheid wilt behalen?

Dan kun je als zij-instromer in de reguliere masteropleiding starten bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg of Sittard. Deze duurt standaard twee jaar. Voorwaarde is dat je de opleiding ook daadwerkelijk in twee jaar kunt afronden. Je toont je competenties hiervoor aan in een portfolio en geschiktheidsassessment. Dit traject is met name interessant wanneer je geen gebruik (meer) kunt maken van de Lerarenbeurs.

Wil je meer informatie over dit traject? Neem contact op met studieadviseur Judith Boetzkes-Bergmans via telefoon 08850-70700 of e-mail fontyspro-educatie@fontys.nl.

Heb je geen tweedegraads lesbevoegdheid, maar wel een academische masteropleiding?

Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een maatwerk zij-instroomtraject bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Voorwaarde is dat je masteropleiding aanverwant is aan het schoolvak waarvoor je je bevoegdheid wilt behalen en dat je de opleiding in twee jaar kunt afronden. Je toont je competenties hiervoor aan in een portfolio en geschiktheidsassessment.

Het zij-instroom maatwerktraject is flexibel en ‘blended’ van opzet. Voor een deel is het scholingstraject online vormgegeven, afgewisseld met fysieke lesdagen en workshops. Tijdens de opleiding moet je een docentenaanstelling van minimaal 0.4 fte hebben en verzorg je acht lessen of meer in het vak waarvoor je de bevoegdheid wilt halen, in het eerstegraads en soms ook tweedegraads vakgebied. Er vindt afstemming plaats tussen de school en Fontys lerarenopleiding Tilburg over de invulling en begeleiding tijdens je studie en werk.

Let op: Je kunt dit zij-instroom maatwerktraject bij Fontys alleen voor de vakken Engels, Frans, Duits, Biologie, Geschiedenis en Aardrijkskunde volgen. Voor de bètavakken kun je voor een vergelijkbaar traject terecht bij de Universiteit van Eindhoven (ESoE). Voor Nederlands, Maatschappijleer, Economie en Filosofie kun je terecht bij de Universiteit van Tilburg (ULT).

Wil je meer informatie over dit maatwerktraject? Neem contact op met Mandy Klerkx via telefoon 08850-75869 of e-mail mandy.klerkx@fontys.nl.

Voorwaarden zij-instroomtraject

Heb je een bachelordiploma (hbo of wo / universitair) aanverwant aan een vak in het voortgezet onderwijs en wil je van je huidige baan overstappen naar (de onderbouw van) het voortgezet onderwijs, mbo of volwassenenonderwijs? Of ben je al bevoegd docent en wil je in een andere onderwijssector aan de slag of een tweede bevoegdheid halen? Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan dat mogelijk via een zij-instroomtraject. Bekijk de video hieronder om te zien welke voorwaarden dat zijn:

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Welke zij-instroomtrajecten zijn mogelijk bij Fontys Lerarenopleidingen (tweedegraads)?

Kom je in aanmerking, dan kun je bij zowel Fontys Lerarenopleiding Tilburg en Sittard een deeltijd lerarenopleiding volgen via het zij-instroomtraject. Hieronder kun je zien welke tweedegraads lerarenopleidingen de locaties bieden in deeltijd:

Zij-instroom docent mbo

Wil je jezelf vanuit jouw vakgebied omscholen tot leraar in het mbo? Ook dat is mogelijk via zij-instroom. Je kunt kiezen voor een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) of een tweedegraads bevoegdheid.

Ben je al ervaren in je vak, werk je als vakdocent in het mbo en wil je pedagogisch didactisch bekwaam worden om je kennis nog beter over te kunnen brengen? Dan kun je mogelijk binnen 18 maanden je Pedagogisch Didactisch Getuigschrift behalen.

Wil je een tweedegraads bevoegdheid behalen om les te kunnen geven in het mbo (of onderbouw voortgezet onderwijs of volwassenenonderwijs)? Dat kan mogelijk met een zij-instroomtraject als je een bachelordiploma (hbo of wo / universitair) hebt, aanverwant aan het schoolvak waarvoor je je bevoegdheid wilt halen. Of als je al een onderwijsbevoegdheid hebt en je wilt overstappen naar het mbo of een tweede bevoegdheid voor het mbo wilt behalen. In de video hieronder zie je welke voorwaarden aan zo'n zij-instroomtraject verbonden zijn:

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Placeholder for Fontys video
"De opleiding dacht gelukkig heel flexibel mee"
Lenneke Rozendaal werd in één jaar docent (vo) met zij-instroom. En dat is uniek.

Lees het hele verhaal van Lenneke

Veelgestelde vragen

De onderwijsinstelling waar je werkt of gaat werken, betaalt voor jouw opleiding. Zij kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
De onderwijsinstelling waar je als zij-instromer een aanstelling hebt of toegezegd hebt gekregen, vraagt de subsidie aan bij DUO. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van het geschiktheidsonderzoek, de scholing, begeleiding en het studieverlof. Zij-instromers kunnen ook zelf in aanmerking komen voor een vergoeding via de regeling ‘tegemoetkoming leraren’.
Het geschiktheidsonderzoek ofwel geschiktheidsassessment bepaalt of je dankzij vooropleiding en aangetoonde competenties de studie binnen twee jaar tijd kunt afronden en of je al voldoende geschikt bent om les te geven. Handig om te weten: dit traject duurt enkele maanden.
Over het algemeen wordt zij-instroom als een zwaar traject ervaren. Omdat je binnen een termijn van twee jaar het traject moet afronden vraagt het veel discipline, zelfstudie en doorzettingsvermogen. Ook het samenstellen van de portfolio’s voor je geschiktheidsassessment en eindassessment kosten tijd en energie.
 • Voor de lerarenopleiding basisonderwijs geldt: starten in februari of september.
 • Voor de lerarenopleiding voortgezet onderwijs / mbo geldt: er zijn meerdere startmogelijkheden per studiejaar.
 • Voor de vmbo zij-instroomtrajecten geldt: starten in februari of september.
 • Voor de pdg-trajecten geldt: er zijn meerdere startmogelijkheden per studiejaar.

Ja, de landelijke kennistoets is een verplicht onderdeel van het traject. Voor het basisonderwijs geldt dat je de landelijke toets ‘Rekenvaardigheid’, de landelijke kennistoetsen 'Taal en rekenen' in de hoofdfase van de opleiding en de landelijke toets 'Engels' aflegt.

Zie ook: www.10voordeleraar.nl

Na afronding van de vakonderdelen en een positieve beoordeling van het bekwaamheidsassessment ontvang je een baccalaureaat (de bevoegdheid) dat volledig gelijkgesteld is aan:

 • een eerstegraads bevoegdheid, bij afronding van het zij-instroomtraject Eerstegraad;
 • een tweedegraads bevoegdheid, bij een afronding van het zij-instroomtraject Tweedegraad vo/mbo en vmbo-profielen;
 • of een bevoegdheid Leraar Basisonderwijs, bij afronding van het zij-instroomtraject Leraar Basisonderwijs.
In enkele gevallen is dit mogelijk. Neem contact op met Fontys Pro Educatie voor meer informatie. Mail naar fontyspro-educatie@fontys.nl of bel 08850 70700.

Het zij-instroomtraject is iets voor jou als je de juiste vooropleiding hebt (hbo-bachelor, wetenschappelijk onderwijs of voor een aantal vmbo-profielen een mbo-4 vooropleiding), je vanuit je huidige baan wilt overstappen naar het onderwijs of als je voor de klas staat maar nog niet bevoegd bent. Ook kun je een tweede onderwijsbevoegdheid behalen.

Wil je graag persoonlijk advies?
Wil je een carrièreswitch maken naar (meer) betekenisvol werk? Een sociaal, maatschappelijk en pedagogisch beroep hebben waarin je hét verschil kunt maken voor kinderen, jongeren of jongvolwassenen? Ga voor de klas en word leraar.

Welke doelgroep en welke route past bij jou? Via een zij-instroomtraject docent worden in het voortgezet onderwijs, zoals bijvoorbeeld docent Nederlands of docent economie? In de onderbouw of in de bovenbouw? Ga je liever voor lesgeven op een basisschool of wil je verder in een specifiek vmbo-profiel? Wij kijken graag met je mee of er voor jou mogelijkheden zijn voor een zij-instroomtraject tot docent.

Je bent nooit te oud om te leren. Juist 'op latere leeftijd' heb je veel aan jouw levenservaring en kun je dat inzetten voor de nieuwe generatie. Maak de overstap naar het onderwijs. Een leven lang leren doe je met Fontys.

Contact

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs?

Aanmelden Pro Educatie nieuwsbrief