Sprint naar content

Voortgezet onderwijs

Zij-instroom leraar voortgezet onderwijs

Heb je een hbo- of hoger bachelordiploma in een aanverwant vak en wil je je omscholen tot leraar in het voortgezet onderwijs? Je kunt bij Fontys afhankelijk van je vooropleiding een eerstegraads of een tweedegraads bevoegdheid behalen. Je kunt ook je onderwijsbevoegdheid halen voor een vmbo-profiel. Dat kan in een aantal gevallen met een mbo-4 vooropleiding. Kijk of je in aanmerking komt voor een zij-instroomtraject:

Wil je docent worden op het vmbo? We bieden vier zij-instroomtrajecten voor vmbo-profielen aan. Bekijk de zij-instroomtrajecten voor de toelatingseisen:

Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) biedt voor de vakken Engels, Frans, Duits, Biologie, Geschiedenis en Aardrijkskunde een zij-instroomtraject aan voor het behalen van een eerstegraads bevoegdheid. Heb je een afgeronde universitaire masteropleiding aanverwant aan het schoolvak, dan kun je in maximaal twee jaar tijd je bevoegdheid halen om les te geven in de bovenbouw van de havo en het vwo. Je bent ook direct bevoegd voor het tweedegraads lesgebied; de onderbouw van het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs. .

Het zij-instroomtraject is flexibel en ‘blended’ van opzet. Voor een deel is het scholingstraject online vormgegeven, afgewisseld met fysieke lesdagen en workshops. Tijdens de opleiding moet je een docentenaanstelling van minimaal 0.4 fte hebben en verzorg je acht lessen of meer in het vak waarvoor je de bevoegdheid wilt halen, in het eerstegraads en soms ook tweedegraads vakgebied. Er vindt afstemming plaats tussen de school en FLOT over de invulling en begeleiding tijdens je studie en werk. Afhankelijk van je studie en werkervaring duurt de opleiding maximaal twee jaar. Een intake en assessmentprocedure maken deel uit van de toelatingsprocedure. Voor de bètavakken kun je voor een vergelijkbaar traject terecht bij de Universiteit van Eindhoven (ESoE). Voor Nederlands, Maatschappijleer, Economie en Filosofie kun je terecht bij de Universiteit van Tilburg (ULT).

Heb je een bachelordiploma (hbo of wo / universitair) aanverwant aan een vak in het voortgezet onderwijs en wil je van je huidige baan overstappen naar (de onderbouw van) het voortgezet onderwijs, mbo of volwassenenonderwijs? Of ben je al bevoegd docent en wil je in een andere onderwijssector aan de slag of een tweede bevoegdheid halen? Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan dat mogelijk via een zij-instroomtraject bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). Bekijk de video hieronder om te zien welke voorwaarden dat zijn:

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.