Regelingen, statuten en reglementen

NederlandsEngelsDuits
Algemene Inkoopvoorwaardenopenopenopen
Bestuursbesluit Cameratoezichtopen
Bestuurs- en beheersreglement Stichting Fontysopen
Bestuurs- en beheersreglement - Uitvoeringsregeling artikel 16 lid 1open
Collegegeldregeling 2020-2021 openopen
Collegegeldregeling 2021-2022 openopen
Gedragscode onderwijs in een vreemde taalopen
Gedragscode Studentenbegeleidingopen
Gender Equality Planopen
Huisregels en ordemaatregelenopenopen
Interne gedragsregels Fontys (Integriteitscode)open open
Klachtenregeling NGWI openopen
Klokkenluidersregelingopen
Parkeerregeling openopen
Parkeerregeling - bijlage a Parkeermanagementsystemenopen
Parkeerregeling - bijlage b Tarieven opladen e-auto'sopen
Privacyreglement 2017 - medewerkersopen
Privacyreglement 2017 - studentenopenopen
Regeling Arbo en Milieu (2016)open
Regeling Bestuursbeurzen openopen
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2020-2021 open open
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2020-2021 - Aanvulling openopen
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2020-2021 - Samenvatting open
Regeling Inschrijfvoorwaarden - Beleid afwijkende inschrijving 2020-2021open
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2021-2022openopen
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2021-2022 - AanvullingOpen
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2021-2022 - Samenvattingopen
Regeling Inschrijfvoorwaarden - Beleid afwijkende inschrijving 2021-2022 open
Regeling Medezeggenschapsraden en Opleidingscommissiesopen open
Regeling Ongewenst gedragopen
Regeling Profileringsfondsopenopen
Regeling Studiekeuzeadviesopenopen
Regeling Vergoeding Commissies en Stuurgroepenopen open
Sociale media gedragscodeopenopen
Statuten Stichting Fontysopenopen
Studentenstatuut 2020openopen
Studentenstatuut 2021openopen
Studentondernemersbeleid - en regelingopenopen
Topsportbeleid - en regelingopenopen
Visitatieregelingopenopenopen
Voorwaarden Inschrijving cursistenopenopen
Voorwaarden Fontyskaartopen