Bestuursstaf

Ondersteuning & advies

Het College van Bestuur wordt in bestuurlijke, strategische en juridische zaken ondersteund en geadviseerd door de secretaris, adjunct-secretaris, bestuursadviseur en communicatieadviseur.

Secretaris Leny Scheepers

Leny is sinds 2007 secretaris van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Fontys. Ze studeerde achtereenvolgens Logopedie, Sociale Pedagogiek, eerstegraads Lerarenopleiding hbo-gezondheidszorg en Strategische Marketing. Leny was binnen Fontys eerder hoofd opleiding Logopedie, manager contractactiviteiten Fontys Hogeschool Verpleegkunde, en senior beleidsadviseur Marketing bij de toenmalige Raad van Bestuur.

Contact: h.scheepers@fontys.nl, tel. 08850 75912.

Leny Scheepers

Adjunct-secretaris Jessie Rutten

Jessie is sinds 2015 adjunct-secretaris van het College van Bestuur van Fontys. Ze studeerde Rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werkte voordat ze bij Fontys in dienst trad, als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris in het sociale domein.

Contact: j.rutten@fontys.nl, tel. 08850 74240.

jessie rutten

Sander Peters

Sander Peters is sinds 2017 speechschrijver/communicatieadviseur van het College van Bestuur van Fontys. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, en heeft jarenlange ervaring als tekst- en speechschrijver binnen het publieke domein.

Contact: sander.peters@fontys.nl tel. 06 38110955.

sander peters

Johan Struik

Johan Struik is sinds januari 2019 bestuursadviseur van het College van Bestuur van Fontys. Als secretaris ondersteunt hij bovendien de commissies Studentsucces, Kwaliteit, Onderzoek, Informatievoorziening, Werkveld en Relaties, en Strategische Planning.

Contact: j.struik@fontys.nl tel. 06 12428395.

Johan Struik

Secretaresse van bestuursstaf

Anya Sondak a.sondak@fontys.nl tel: 08850 83197